Waarom is deze fase belangrijk?

In de planfase maken bewoners een plan voor het toekomstbestendig maken van hun woning. Deze fase is belangrijk om de volgende redenen:

 • Keuzes maken en eigenaarschap nemen. Het maken van een plan bereidt de bewoner voor op de opdrachtgeversrol die hij/zij bij de concretiseringsfase heeft. Het helpt belangrijke wensen in beeld te houden en vormt een kader voor de afwegingen die gedurende de uitvoering gemaakt moeten worden.

 • Passende maatregelen. Door een plan te maken worden niet-passende maatregelen voorkomen, die vaak uitmonden in spijt-momenten. Dit is voor de bewoner goedkoper, én zorgt voor een lagere CO2-impact, omdat er minder materialen worden gebruikt. Bovendien zorgt het voorkomen van niet-passende maatregelen voor een kleinere capaciteitsvraag van uitvoerende partijen. 

 • Plannen van het individu en de wijk komen samen. Wanneer bewoners aan de slag gaan met plannen maken laten zij zien wat er in hun woning(type) mogelijk is. Bovendien kan naar boven komen of (en welke) moeilijke maatregelen aan de orde zijn.

 • Voorkomen van spijt-momenten (en stimuleren van blij-momenten). Als bewoners goed nadenken over welke maatregelen zij willen nemen én in welke volgorde, is de kans kleiner dat ze maatregelen treffen waar ze later spijt van krijgen. De maatregelen die zij nemen dragen dan daadwerkelijk bij aan het einddoel: een toekomstbestendige woning. 

Een blij-moment is bijvoorbeeld wanneer een bewoner bij het installeren van zonnepanelen, de renovatie van de meterkast meteen meeneemt. Daarna is het namelijk makkelijk overstappen op elektrisch rijden, koken of verwarmen.

Een voorbeeld van een spijt-moment is wanneer een bewoner al zonnepanelen heeft geplaatst op het dak, maar zich later realiseert dat de dakpannen vervangen moeten worden.

Doel van de fase

Het doel van deze fase is dat de bewoner een plan heeft gemaakt voor het toekomstbestendig maken van diens woning, met daarin een eindbeeld voor de woning en de route er naartoe.

Resultaat voor de bewoner

Na het doorlopen van deze fase:

 • Heeft de bewoner een plan gemaakt voor diens eigen woning, bestaande uit het eindbeeld en de route daar naartoe. Dat plan kan verschillen in vorm en detailniveau. Voor de een past het op een bierviltje, een ander werkt het uit in Excel. Bovendien is een plan nooit helemaal af. Zodra de bewoner aan de slag gaat, zal het plan zich verder ontwikkelen;

 • Wordt in dit plan rekening gehouden met woonwensen, financiële ruimte en mogelijkheden, en de volgorde en onderlinge afhankelijkheden van maatregelen;

 • Kan de bewoner met vertrouwen de eerste stap van het plan gaan uitvoeren.

Hoe kan je bewoners helpen bij het maken van plannen?

Je kunt als gemeente - al dan niet ondersteund door professionals, buren of vrijwilligers -  bewoners op verschillende manieren ondersteunen in het maken van een plan.  Uit onze ervaringen komen de volgende aandachtspunten naar voren: 

 • Het is belangrijk dat de bewoner zélf het plan maakt. Alleen zo zorg je ervoor dat het plan goed is afgestemd op de wensen en situatie van bewoners. Met andere woorden: het beste plan maak je zelf. 

 • Het maken van een plan is belangrijk, maar we beweren niet dat het makkelijk is. Daarom is het essentieel dat bewoners eerst de voorgaande stappen uit het verduurzamingsproces hebben doorlopen. Namelijk: ze hebben inzicht opgedaan in hun woning en woonwensen, hebben kleine klussen uitgevoerd, en hebben de effecten van deze stappen in hun woning ervaren. Slaat de bewoner deze stappen over, dan is de kans groot dat hij/zij minder eigenaarschap neemt over diens eigen verduurzamingsproces, of maatregelen treft die niet passen bij de woning of woonwensen. 

 • Zelfs wanneer de bewoner de voorgaande stappen heeft doorlopen, zien we dat veel bewoners begeleiding nodig hebben bij het maken van een plan. De mate van ondersteuning die ze nodig hebben, en wie die ondersteuning biedt, kan verschillen. Praktische voorbeelden zijn: 

  • Een workshop plannen maken 

  • Individuele begeleiding voor het maken van een plan

  • Informatie op het energieloket

Zelf aan de slag? Rechts op deze pagina vind je verschillende tools die je helpen om aan de slag te gaan.

Tools
Voeg een tool toe door op de plus te klikken en klik voor meer info op het kaartje