Workshop 'plan voor je woning'

Mijn tools

De pagina met jouw opgeslagen tools kan gedeeld worden door middel van een unieke link en is deelbaar als een alleen lezen link of als een bewerkbare link. Handig als je bijvoorbeeld met je collega’s wil samenwerken aan een eigen leeromgeving! Kies hieronder welke link je wil delen.

DEEL DEZE PAGINA ALS:

Wat is een workshop ‘plan voor je woning’?

Deze workshop is een manier om bewoners collectief te ondersteunen bij het maken van hun eigen plan. Het maken van een plan kan voor veel bewoners uitdagend zijn: kennis over je woning, de te nemen maatregelen en de onderlinge afhankelijkheden is nodig. We zien dat er bij bewoners tijdens de planfase daarom vaak behoefte is aan intensieve en individuele ondersteuning. Helaas is er niet altijd de capaciteit om deze individuele ondersteuning te bieden. Een workshop ‘plan voor je woning’ is een manier om verschillende bewoners gelijktijdig de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. In deze workshop gaat een deskundige samen met bewoners aan de slag met het maken van een plan. Dit gebeurt met behulp van een kaartspel (tevens bijgevoegd in deze tool).

Het doel van een workshop ‘plan voor je woning’ is dat de bewoner alle inzichten over diens woning en woonwensen vertaalt naar een eigen plan voor diens woning. Het resultaat hiervan is handelingsperspectief voor een grotere groep buurtbewoners, die door de workshop ook van elkaar weten dat er buurtgenoten met hetzelfde vraagstuk bezig zijn.

Wanneer kan ik een workshop ‘plan voor je woning’ inzetten?

Je kan deze workshop inzetten in wijken of buurten waar bewoners behoefte hebben aan ondersteuning bij het maken van plannen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er al inzichtsessies uitgevoerd zijn in een wijk, en de inzichten daaruit collectief zijn gedeeld (bijvoorbeeld middels een inspiratiedocument of inzicht webinar). In het webinar kan je bijvoorbeeld uitvragen of bewoners behoefte aan verdere ondersteuning hebben. In dat geval kan de workshop een goede aanvulling zijn om deze inzichten te vertalen naar een plan. 

Daarnaast kan je deze workshop inzetten als je in de ondersteuningsstructuur kennis wil opdoen over de planfase. Door het gezamenlijk met bewoners doorlopen van dit proces kan de ondersteuningsstructuur waardevolle inzichten opdoen over de mogelijke routes naar een toekomstbestendige woning en technische aandachtspunten (bijvoorbeeld: zijn er moeilijke maatregelen?). 

Hoe kan ik een workshop ‘plan voor je woning’ inzetten?

We raden aan om de workshop op de volgende manieren in te zetten:

  • Bij vergelijkbare type woningen. Deze workshop is vooral kansrijk in wijken met gelijksoortige woningen. Wanneer deelnemers woningeigenaren zijn van vergelijkbare type woningen, zijn de onderwerpen die in de workshop aan bod komen herkenbaar (bijvoorbeeld: iedereen heeft hetzelfde moeilijke asbestdak, tochtende meterkast of vloer gebouwd op zand). Dat zorgt er niet alleen voor dat bewoners ervaringen kunnen uitwisselen, maar ook dat je dieper in de technische informatie kan duiken. Hierbij kunnen de deelnemers de informatie direct toepassen op hun eigen woning. Het is dus noodzakelijk om voorafgaand aan de workshop één of meerdere woningen van dit woningtype grondig te onderzoeken.

  • Bij bewoners die de voorbereidingsfase hebben doorlopen. Het is in te zetten bij bewoners die de voorbereidingsfase (inzicht en kleine klussen) goed hebben doorlopen. We hebben ervaren dat het voor de bewoner, zonder het doorlopen van de voorgaande fasen, niet mogelijk is een plan te maken. 

  • Bij individuele bewoners. Wanneer je wilt experimenteren met de werkvorm, met het vertalen van inzichten naar een plan, of indien er voldoende capaciteit is in je ondersteuningsstructuur voor individuele ondersteuning, kan je het kaartspel ‘plan voor je woning’ ook met individuele bewoners spelen. Dit kan een goede manier zijn om de werkwijze in de vingers te krijgen, te leren waar de behoeften zitten van bewoners, of waar mogelijk nog meer technisch uitzoekwerk te verrichten is. 

Download de tool om aan de slag te gaan met een workshop ‘plan voor je woning’.