Aan de slag met bewoners en hun woning

Op deze pagina vind je verschillende tools (zoals procesbeschrijvingen, templates en kennisdocumenten) en praktijkverhalen om aan de slag te gaan met bewoners en hun woning. Allemaal bedoeld om bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

Alle tools en praktijkverhalen op deze pagina zijn gestructureerd op basis van het verduurzamingsproces van de bewoner. Het verduurzamingsproces bevat processtappen van beginsituatie tot een toekomstbestendige woning. Aan de hand van dit proces kun je identificeren waar bewoners zich in het proces bevinden, welke ondersteuning zij dan nodig hebben, en welke tools ter ondersteuning ingezet kunnen worden. Klik op een fase in het verduurzamingsproces voor meer informatie over de desbetreffende fase en bijbehorende tools en praktijkverhalen.

Hoe je bewoners het beste kan ondersteunen bij verduurzaming, zal niet voor elke wijk en bewoner hetzelfde zijn. Daarom raden we aan de toolbox te gebruiken in combinatie met het ontwikkelen van je lokale ondersteuningsstructuur. Het ontwikkelen van je ondersteuningsstructuur helpt je om tot de juiste keuzes binnen jouw context te komen. De toolbox op deze pagina helpt je om deze keuzes tot uitvoering te brengen.