Waarom is deze fase belangrijk?

In deze fase voeren bewoners kleine klussen uit aan hun woning. De fase is belangrijk om deze redenen:

 • Besparingspotentieel én comfort verhogend. Met een reeks aan kleine maatregelen kan er, in combinatie met gedrag, in veel gevallen wel 20 tot 30% op de energierekening bespaard worden. 

 • Nieuwe inzichten in woonwensen. Het uitvoeren van kleine klussen in de woning zorgt ervoor dat bewoners hun woning beter leren begrijpen, waardoor er nieuwe inzichten in hun woonwensen kunnen ontstaan. Met deze nieuwe inzichten kunnen zij een nóg beter plan maken om hun woning toekomstbestendig te maken. Zonder deze stap is een plan minder op de realiteit gebaseerd, en meer op aannames. 

 • Zin en positieve energie voor het nemen van grotere maatregelen. We merken dat bewoners zelfvertrouwen krijgen door het zelf uitvoeren van kleine klussen. Ze ervaren hoeveel impact het uitvoeren van “slechts” kleine klussen kunnen hebben op hun woongenot (de deur piept niet meer) en comfort (het tocht niet meer in de hal). We zien dat dit hun enthousiasme voor volgende (grotere) stappen in het verduurzamen van hun woning vergroot. 

Doel van de fase

Het doel van deze fase is dat bewoners kleine maatregelen durven uitvoeren, zodat ze hun woning direct efficiënter gebruiken en tegelijkertijd energie besparen.

Resultaat voor de bewoner

Na het doorlopen van deze fase, heeft de bewoner:

 • Kleine klussen in diens woning uitgevoerd;

 • Praktische ervaring opgedaan met het nemen van verantwoordelijkheid voor een verandering aan diens woning;

 • De directe effecten van een uitgevoerde klus ervaren (de energierekening zal omlaag gaan en het comfort omhoog);

 • Beter begrip van de woning, van implicaties van gedrag op verbruik, en meer zicht op wensen en mogelijkheden.

Hoe kan je bewoners helpen bij het doen van kleine klussen?

Je kan als gemeente een actieve rol pakken in het zorgen dat bewoners - al dan niet ondersteund door buren, vrijwilligers of professionele klussers - aan de slag gaan met kleine klussen. We hebben ervaren dat bewoners niet massaal en uit zichzelf gaan klussen. Daar is gerichte communicatie voor nodig, samen met andere lokale initiatieven of uitvoeringspartners. Een belangrijke voorwaarde is de aanwezigheid en toegankelijkheid van kennis dicht bij huis rondom het uitvoeren van kleine klussen.

Daarnaast kan je het thema ‘blijven klussen’ in de wijk voortdurend aandacht geven. Bijvoorbeeld door te zorgen dat informatie, producten en diensten voor bewoners beschikbaar zijn en worden doorontwikkeld. Praktische voorbeelden zijn:

 • Energiecoaches die zich specialiseren op dit thema, of één specifieke kleine klus

 • Energieklussers

 • Informatie op het energieloket

 • Goede voorbeelden uitlichten: bewonersverhalen delen

 • Dit thema terug laten komen op bewonersbijeenkomsten en webinars

 • Verhalen verzamelen en vertellen van bewoners die op dit thema stappen hebben gezet

Zelf aan de slag? Rechts op deze pagina vind je verschillende tools die je hiervoor kunt gebruiken.