Waarom is deze fase belangrijk?

In deze fase vraagt de bewoner één of meerdere offertes op voor de uitvoering van een maatregel. De uitvoerder komt met een concreet aanbod in de vorm van een offerte. 

  • Onderhandeling tussen bewoner en uitvoerder. In de praktijk vindt er vaak onderhandeling plaats tussen een bewoner en uitvoerder over kosten. 

  • Afspraken maken over garanties. Wat kan je van elkaar verwachten gedurende het proces, denk aan uitloop maar ook kostenstijging van materialen gedurende de verbouwing.

Doel van de fase

Het doel van deze fase is dat de bewoner een offerte kan beoordelen (en eventueel vergelijken met andere offertes), en daarna definitief een opdracht kan geven.

Resultaat van de bewoner

Na deze fase heeft de bewoner:

  • Eén of meerdere offertes aangevraagd, die hij/zij begrijpt. Elke offerte biedt een antwoord op de uitvraag die de bewoner in de vraagspecificatie-fase heeft geformuleerd;

  • Meer inzicht hoe hij/zij de verschillende offertes kan vergelijken. Belangrijke afwegingen zijn o.a. de kosten en welk aanbod het beste aansluit bij diens vraag;

  • Een eigen afweging gemaakt welke offerte het beste past bij diens situatie; Een offerte ondertekend. Bewoner en uitvoerder hebben allebei een goed gevoel om met elkaar samen te werken.

Hoe kan je bewoners helpen met de offertefase?

Je kunt als gemeente - al dan niet ondersteund door professionals, buren of vrijwilligers - bewoners op verschillende manieren ondersteunen in de offertefase. 

Uit onze ervaring blijkt dat bewoners in deze fase vooral behoefte hebben aan ondersteuning bij het beoordelen van offertes, en het doen van een kwaliteitscheck. Daarnaast kun je als gemeente ook ondersteuning bieden aan de markt: 

Ondersteuning aan bewoners:

  • Helpen vergelijken van offertes. Het begrijpen en vergelijken van verschillende offertes is in deze fase essentieel. 

    • Denk aan ondersteuning op technisch inhoudelijke kennis; biedt de offerte wel een juist antwoord op de bewoners vraag. Is de kwaliteit voldoende van wat er wordt aangeboden door de markt? 

    • Maar ook financiële kennis; zijn de prijzen marktconform, of als de prijzen heel erg uit elkaar liggen, ondersteuning in het kiezen. Op deze manier kan de bewoner deze fase goed doorlopen. 

Zelf aan de slag? Rechts op deze pagina vind je verschillende tools die je helpen om aan de slag te gaan.