Ondersteuningsstructuur ontwikkelen

Bewoners in jouw gemeente worden op dit moment waarschijnlijk door verschillende organisaties ondersteund: de gemeente zelf, het energieloket, en vaak ook een bewonersinitiatief of coöperatie. Misschien zijn er ook marktpartijen betrokken die voor kortere of langere duur ondersteuning aanbieden. Deze organisaties en diensten samen noemen we de ‘lokale ondersteuningsstructuur’.

De gemeente heeft hierin de regierol, lokale partners spelen een onmisbare rol in het tot uitvoering brengen van de aangeboden ondersteuning. Op deze pagina leer je meer over hoe je als gemeente (of andere organisatie met een coördinerende rol) bewust kan toewerken naar een complete ondersteuningsstructuur, waarin de kennis en kwaliteiten van alle betrokken organisaties tot hun recht komen. 

Het ontwikkelen van een lokale ondersteuningsstructuur kan bijdragen aan het een gemeentebrede aanpak voor het thema ontzorging, maar ook voor het opstellen en in de praktijk brengen van een wijkuitvoeringsplan. Dit geldt voor woningen in wijken die overstappen op een (individuele) all-electric oplossing, maar ook voor woningen die voorbereid moeten worden op een ander toekomstig warmtesysteem, zoals een warmtenet.

Voordat je aan de slag gaat

Lees eerst de blog Vertrekpunt: hoe ontwikkel je je lokale ondersteuningsstructuur?