In deze stap inventariseer en evalueer je de huidige ondersteuningsstructuur op basis van het verduurzamingsproces. Dit betekent dat je inzicht gaat opdoen in de huidige situatie in je gemeente:  ‘Wat is er aan ondersteuning aanwezig, en wat ontbreekt? Waar lopen bewoners vast? Welke organisaties spelen een rol?’. Vervolgens evalueer je datgene wat je in kaart hebt gebracht. 

Waarom is deze stap belangrijk?

Door te inventariseren wat er aan lokale ondersteuning aan bewoners wordt aangeboden, krijg je samen met collega’s inzicht in hoe de huidige ondersteuningsstructuur aansluit bij het verduurzamingsproces van de bewoner. 

Wanneer je het overzicht van diensten en activiteiten hebt, wil je ook een beeld vormen van de kwaliteit van deze diensten en activiteiten. Je werkt immers toe naar een effectieve (waarin bewoners soepel elke fase van het verduurzamingsproces kunnen doorlopen), efficiënte (met een goede balans tussen opgave en capaciteit) en samenhangende (voor bewoners, uitvoerders en regievoerders) ondersteuningsstructuur. Daarom is het belangrijk de geïnventariseerde structuur te evalueren. 

Doelen en resultaten

Het doel van deze stap is om - samen met de collega’s waar je vaak mee samenwerkt - een gedeeld beeld te krijgen van de huidige ondersteuningsstructuur. Je weet ook in hoeverre de huidige structuur bijdraagt aan het ondersteunen van bewoners. En je hebt een beeld gekregen van de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van de ondersteuningsstructuur. Vanuit deze inzichten kun je gezamenlijk verder werken aan het ontwikkelen van de ondersteuningsstructuur. 

Waarschijnlijk ben je niet na één keer inventariseren en evalueren klaar. Misschien is het overzicht nog niet helemaal compleet, en zal het aanbod in de toekomst veranderen. Desondanks willen we je aanmoedigen om niet te lang te blijven hangen in het creëren van overzicht en het maken van plannen, maar om te starten met het opdoen van praktijkervaring samen met bewoners.

Hoe kan je aan de slag?

Rechts op deze pagina vind je de volgende documenten die je helpen om deze stap te doorlopen:

 • Vertrekpunt. Lees voordat je aan de slag gaat de blog Vertrekpunt: Hoe ontwikkel je je lokale ondersteuningsstructuur?

 • Basiskennis. Ter voorbereiding raden we aan onderstaande basiskennis tot je te nemen. Dit is namelijk de basis van waaruit je met collega’s verder gaat werken. 

  • Basiskennis: Ontwikkel je ondersteuningsstructuur

  • Basiskennis: Webinar - Verduurzamingsproces bewoners

  • Basiskennis: Samenvatting - Verduurzamingsproces bewoners

  • Basiskennis: Webinar - Aan de slag met het ontwikkelen van je ondersteuningsstructuur 

  • Basiskennis: Stapsgewijs naar een warmtepomp

 • Aan de slag. Inventariseer en evalueer je ondersteuningsstructuur samen met je collega's in een werksessie. De documenten rechts op deze pagina helpen je hierbij:

  • DIY werksessie: Inventariseren en evalueren

   • Bijlagen DIY werksessie inventariseren en evalueren

 • Verdieping. Zie de gerelateerde artikelen voor verdieping over het bewaken van de kwaliteit van de verschillende diensten binnen de lokale ondersteuningsstructuur.