De vorige stap heeft je geholpen je om een keuze te maken voor een passend project in de ontwikkeling van je lokale ondersteuningsstructuur. Deze stap gaat over het tot uitvoering brengen van dit project, waarin je samen met bewoners praktisch aan de slag gaat.

Waarom is deze stap belangrijk?

Het uitvoeren van het project is belangrijk om samen met bewoners in actie te komen en praktijkervaring op te doen. Een lerende houding is hierbij essentieel. Op deze manier kan je vanuit dit project later voortbouwen, bijvoorbeeld door te verdiepen of op te schalen. 

Doelen en resultaten

Het doel van deze stap is om - vanuit het bewonersperspectief - aan de slag te gaan. Door praktijkervaring op te doen kun je leren over: 

  • Het werken vanuit de leefwereld van de bewoner

  • De mate van effectiviteit van de ondersteuning

  • Efficiëntere vormen van ondersteuning

  • De samenwerking tussen verschillende lokale partners (gemeenten, bewonersinitiatief, energieloket of uitvoerende partij)

Bovendien doe je ervaring op met vanuit een lerende houding werken aan projecten. Deze lessen en ervaringen zijn essentieel om een ondersteuningsstructuur te kunnen ontwikkelen die passend is bij de lokale context, en die effectief, efficiënt en samenhangend is. 

Deze praktijkervaring en opgedane lessen kan je vervolgens meenemen in het bepalen van je volgende project bij het doorontwikkelen van je ondersteuningsstructuur. 

Hoe kan je aan de slag?

De volgende documenten helpen je om deze stap te doorlopen:

  • Vertrekpunt. Lees voordat je aan de slag gaat de blog Vertrekpunt: Hoe ontwikkel je je lokale ondersteuningsstructuur?

  • Basiskennis. Ter voorbereiding raden we aan onderstaande basiskennis tot je te nemen. Dit is namelijk de basis vanwaar jullie verder gaan werken. 

    • Basiskennis 3: Webinar ‘Aan de slag met het ontwikkelen van je lokale ondersteuningsstructuur’ 

  • Aan de slag. Geef je project vorm met behulp van de templates 'Leren in projecten' (klik rechts op de pagina op 'Download tool').

  • Verdieping. Zie de gerelateerde artikelen voor verdieping.

Klik op onderstaande button om naar de verschillende tools, procesomschrijvingen en praktijkverhalen te gaan om uitvoering te geven aan je project.