Waarom is deze fase belangrijk?

In deze fase vindt de uitvoering plaats. De maatregel(en) of integrale verbouwing wordt uitgevoerd en er volgen een of meerdere opleveringsmomenten. 

 • Beoordelen of de maatregelen naar wens zijn uitgevoerd. Het is belangrijk om opleveringsmomenten vast te stellen en voor te bereiden. Tijdens een opleveringsmoment beoordeelt de bewoner of het uitgevoerde werk voldoet aan diens wensen en eisen. Wellicht moet er nog een onvoorzien klusje opgepakt worden. Zolang de uitvoerder fysiek in de woning staat is dat het moment om deze punten te bespreken, je kan meteen dingen aanwijzen en het bespreken. Bij grove nalatigheden is het ook handig dit meteen samen met de uitvoerder na te lopen en aan te wijzen, bewijsmateriaal (foto’s) te verzamelen en vervolgafspraken te maken. 

 • Alle bewoners begrijpen hoe zij de aangepaste woning en installaties kunnen gebruiken. Het is belangrijk om bewoners een goede uitleg te geven over de uitgevoerde maatregelen, die ze ook later kunnen teruglezen. Veranderingen aan de woning en andere apparatuur/installaties kunnen beïnvloeden hoe de woning het beste gebruikt kan worden. Denk aan een aanpassing in stookgedrag, leren omgaan met een slimme thermostaat of de tracking-app voor de zonne-installatie gebruiken. 

 • Afspraken maken over nazorg en onderhoud. Dit is hét moment om afspraken te maken waar de bewoner terecht kan voor vragen en klachten over de maatregelen. En om afspraken te maken wie wanneer onderhoud pleegt aan de installaties, en welke kosten daarbij horen. Het is soms logisch om de eerste onderhoudsbeurt direct te plannen.

Doel van de fase

Het doel van deze fase is tweeledig: 

 • De maatregel wordt uitgevoerd en opgeleverd, naar tevredenheid van de bewoner en de uitvoerder;

 • Het is duidelijk voor bewoners wie nazorg en onderhoud verzorgt, en op welke manier. 

Resultaat voor de bewoner

Na deze fase:

 • Is de maatregel uitgevoerd en opgeleverd;

 • Is de bewoner nagegaan of de maatregelen naar wens zijn opgeleverd;

 • Heeft de bewoner subsidie aangevraagd (indien van toepassing);

 • Weet de bewoner hoe om te gaan met de aanpassingen aan de woning;

 • Is het voor de bewoner duidelijk hoe en wanneer onderhoud uitgevoerd wordt en welke kosten dat periodiek met zich meebrengt;

 • Kan de bewoner terecht bij een marktpartij bij vragen of klachten;

 • Gaat de bewoner het effect van de nieuwe maatregelen ervaren.

Hoe kun je bewoners helpen in de realisatiefase?

Onze ervaring leert dat nazorg en onderhoud vaak worden vergeten door zowel de bewoner als de uitvoerder.

Je kunt als gemeente - al dan niet ondersteund door professionals, buren of vrijwilligers - bewoners op verschillende manieren ondersteunen in de realisatiefase.

 • Extra aandacht geven aan nazorg en onderhoud (lees meer in deze blog). Hierin gaan we in op onderhoud op financieel niveau en welk budget je kan reserveren voor onderhoud. Maar ook het belang van het juist inregelen van installaties komt aan bod. 

Zelf aan de slag? Rechts op deze pagina vind je verschillende tools die je helpen om aan de slag te gaan.