Waarom is deze fase belangrijk?

In deze fase wordt het definitieve ontwerp voor de uitvoering van de maatregel(en) gemaakt. Vaak worden er ten opzichte van het schetsontwerp nog meer details toegevoegd of aanpassingen gemaakt. De complexiteit van de maatregel bepaalt grotendeels hoeveel werk dit vraagt, en hoe lang deze fase duurt. 

  • Bij een eenvoudige maatregel: knelpunten in kaart brengen. In het geval van een eenvoudige maatregel (zonnepanelen, vloerisolatie) bestaat deze fase uit een technische schouw op locatie om te bepalen welke knelpunten er opgelost moeten worden of hoe bijvoorbeeld een leidingtracé aangelegd wordt. 

  • Bij integrale verbouwing: technische details uitwerken. Wanneer er een integrale verbouwing plaatsvindt, is dit de fase waarin de geselecteerde uitvoerende partij samen met de bouwkundig tekenaar/begeleider of architect samen gaat kijken naar de gedetailleerde aanpak. Hierbij gaat het gesprek over materialisering, planning, bouwkundige detaillering en eventueel meer- of minderwerk. De uitkomst hiervan leidt tot een definitief ontwerp en soms ook een omschrijving van de werkzaamheden (bestek). 

  • Bij een integrale verbouwing: duidelijke (proces- en financiële afspraken maken. Naast technische omschrijvingen en tekeningen is het ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken over hoe om te gaan met minder- en meerwerk, bouwoverleggen, (deel)opleveringen en betalingsafspraken.

Doel van de fase

Het doel van deze fase is dat de uitvoerder een definitief ontwerp heeft gemaakt dat beschrijft hoe het eindbeeld van de verduurzaamde woning bereikt gaat worden, waarin de vraag van de bewoner is beantwoord.

Resultaat voor de bewoner en uitvoerder

Na deze fase:

  • Heeft de uitvoerder een duidelijk beeld van de huidige staat van de woning, na een fysieke of digitale schouw;

  • Is duidelijk voor de uitvoerder hoe de klus aangepakt moet worden;

  • Zijn de kosten nauwkeuriger geschat (maximaal 5% afwijking);

  • Is er een definitief ontwerp voor de uitvoering van een maatregel.

Hoe kan je bewoners helpen met de definitieve ontwerpfase?

Je kunt als gemeente - al dan niet ondersteund door professionals, buren of vrijwilligers - bewoners op verschillende manieren ondersteunen in de definitieve ontwerpfase: 

  • Technisch inhoudelijke kennis bieden: door het ontwikkelen en aanbieden van verdieping documenten, zoals ventilatie of vloer op zand startgidsen,

  • Financiële ondersteuning bieden, door een op verschillende schaalniveaus ondersteuning aan te bieden. Dit kan op individueel niveau, maar ook voor kleine groepen, denk aan een vraagbaak. 

Zelf aan de slag? Rechts op deze pagina vind je verschillende tools die je helpen om aan de slag te gaan.