Waarom is deze fase belangrijk?

In deze fase wordt de vraag van de bewoner vertaald naar een schetsontwerp. Bij eenvoudige maatregelen is een schetsontwerp niet nodig (zie afbeelding 1). Een concept-offerte door een vakspecialist voor een standaardoplossing is dan voldoende. 

Een schetsontwerp is een tekening of visueel beeld waarop je kunt zien wat er wordt aangepast aan de woning. Deze fase is belangrijk, omdat:

  • Vergroten van begrip tussen uitvoerder en woningeigenaar. Door een schetsontwerp te maken, weet je zeker dat de uitvoerder of de bewoner begrijpt wat de vraag is, en wat er straks verbouwd gaat worden. Dit voorkomt miscommunicatie of spijt later in het proces. 

  • Combinatie van maatregelen goed uitdenken. Bij integrale verbouwingen is het verstandig om een bouwkundig tekenaar of architect in te schakelen om tot een goed ontwerp te komen. Dit type verbouwingen is complex en vereist vaak bouwfysische, bouwtechnische kennis en ruimtelijk inzicht. Als je meerdere maatregelen en bouwkundige aanpassingen combineert in een woning, dan beïnvloeden die elkaar. Een ontwerper/tekenaar speelt daarbij een belangrijke rol om de wensen van de klant te vertalen richting de uitvoerder.

Afhankelijk van de maatregel kan een schetsontwerp door een bewoner zelf, door een uitvoerder, bouwkundig tekenaar of door hen samen worden gemaakt. De complexiteit van de maatregel en de hoeveelheid maatwerk bepalen grotendeels de noodzaak of er een schetsontwerp nodig is en wie deze moet maken (samen met een uitvoerder of specialist).

Er bestaat ook een tussenvorm: een materialenlijst of bestek, waarin de werkzaamheden staan beschreven die uitgevoerd gaan worden, en welke voorwaarden daarvoor gelden.

  • Bij het aanvragen van een offerte van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie is een schetsontwerp niet nodig omdat tijdens het productontwerp veel van de mogelijke uitgangssituaties (hoe is de spouw opgebouwd) al zijn uitgedacht. 

Voor 99% van de situatie is er dus een standaardoplossing. Dit maakt een schetsontwerp overbodig voor eenvoudige maatregelen.

Afbeelding 1: Niet voor alle soort maatregelen zijn de fasen vraagspecificatie en schetsontwerp nodig.
Afbeelding 1: Niet voor alle soort maatregelen zijn de fasen vraagspecificatie en schetsontwerp nodig.

Doel van de fase

Het doel van deze fase is dat er een schetsontwerp van de concrete uitwerking van een maatregel gemaakt wordt, op basis waarvan een offerte kan worden opgesteld. 

Als het schetsontwerp door een uitvoerder of specialist wordt gemaakt, dan is de kans groot dat de vertrouwensband tussen de bewoner en de uitvoerder versterkt wordt. Ook komen de vraag van de bewoner en het antwoord van de uitvoerder steeds dichter bij elkaar.

Resultaat voor de bewoner

Na deze fase heeft de bewoner:

  • Een schetsontwerp dat hij/zij begrijpt en waar hij/zij tevreden mee is;

  • Een duidelijk beeld van hoe het schetsontwerp zijn/haar vraag beantwoordt en de woonwens wordt uitgevoerd;

  • Een eerste indicatie van de investeringskosten;

  • Een afbakening van verschillende klussen, als meerdere vakspecialisten aan de verbouwing werken.

Hoe kan je bewoners helpen met de schetsontwerpfase?

Je kunt als gemeente - al dan niet ondersteund door professionals, buren of vrijwilligers - bewoners op verschillende manieren ondersteunen in de schetsontwerpfase. 

Onze ervaringen leren dat de volgende onderdelen essentieel zijn om een bewoner te helpen in de schetsontwerpfase: 

  • Help de bewoner (en bouwkundig of installatietechnisch ontwerper) om de uit te voeren maatregel goed doorgronden en begrijpen. Dit kan door middel van inzichtsessies of webinars over desbetreffende maatregelen of onderwerpen. Voor de moeilijkere (technische) maatregelen, zoals ventilatie of glas en kozijnen, kun je verdiepingsdocumenten en keuzehulp aanbieden.

  • Ingewikkelde (technische) problemen kun je in één keer voor de hele buurt of wijk aanpakken. Dat kan bijvoorbeeld door een ontwerptraject te organiseren. Dit zijn vraagstukken die normaliter blijven liggen door een gebrek aan motivatie, kennis en/of tijd om het als individuele bewoner aan te pakken. 

  • Biedt begeleiding op gebied van financierbaarheid. In deze fase wordt het budget steeds belangrijker. Als gemeente kan je hierin ondersteunen door inzicht en persoonlijke begeleiding op het gebied van financiën te organiseren. 

Zelf aan de slag? Rechts op deze pagina vind je verschillende tools die je helpen om aan de slag te gaan.