Offerteformat

Mijn tools

De pagina met jouw opgeslagen tools kan gedeeld worden door middel van een unieke link en is deelbaar als een alleen lezen link of als een bewerkbare link. Handig als je bijvoorbeeld met je collega’s wil samenwerken aan een eigen leeromgeving! Kies hieronder welke link je wil delen.

DEEL DEZE PAGINA ALS:

Wat is een offerteformat?

Het offerteformat bestaat uit 2 varianten, die je op verschillende manieren en momenten van het verduurzamingsproces kan inzetten:

 1. Indicatieve offerte

In een indicatieve offerte (in te zetten in de inzicht-, plan- en vraagspecificatie fase) doet een marktpartij een indicatief voorstel voor een woningtype. Het voorstel is nog niet bindend en kan niet worden geaccepteerd. Het wordt slechts gedaan op basis van woningtype. Het indicatieve voorstel wordt gezien als tussenstap naar een maatwerkofferte. Het doel hiervan is om woningeigenaren een indicatie te geven van het latere aanbod. Vroegtijdig inzicht hierin helpt woningeigenaren bij het maken van een plan en het stellen van de juiste vraag aan marktpartijen. En goede realistische plannen met de juiste vragen, zorgen op hun beurt dat marktpartijen efficiënter en effectiever kunnen werken.

 1. Maatwerk offerte

Een maatwerk offerte (in te zetten in de offertefase) is een detaillering van de indicatieve offerte, waarin een marktpartij een voorstel doet voor de uitvoering van een maatregel op adresniveau. De offerte is op maat gemaakt, in antwoord op een concrete vraag van een woningeigenaar, voor een concrete woning. 

De formats van beide offertes zijn dusdanig opgesteld dat:

 • Het (integrale) plan voor de woning centraal staat: een gezonde, comfortabele en energiezuinige woning die klaar is voor het energiesysteem van de toekomst. Oók als alle stappen daartoe niet tegelijk worden gezet;

 • De marktpartij wordt aangemoedigd het voorstel te motiveren op een voor bewoners begrijpelijke manier.

 • De marktpartij wordt aangemoedigd expliciet te zijn over wat wel en niet in het aanbod is inbegrepen;

 • De marktpartij aangeeft welke effecten de verduurzamingsmaatregelen hebben in het dagelijks leven van de bewoner, zowel qua beleving als qua onderhoud.

Hiermee dragen de formats eraan bij dat bewoners offertes beter kunnen begrijpen én vergelijken, en dat marktpartijen worden gestimuleerd hun aanbod in het grotere plaatje van integraal verduurzamen te presenteren.

Wanneer kan ik een offerteformat inzetten?

Je kan als regievoerder een offerteformat inzetten wanneer:

 • Ondersteuning in de offertefase ontbreekt, en bewoners aangeven hier behoefte aan te hebben. Bijvoorbeeld wanneer bewoners aangeven moeite te hebben met het beoordelen en vergelijken van offertes;

 • Je in een projectmatige of programmatische aanpak heldere en vergelijkbare offertes nastreeft in het perspectief van integrale (in een of meer stappen) verduurzaming. Voor deelname aan deze aanpak kan bijvoorbeeld toepassing van het format als vereiste worden gesteld. Het is daarbij raadzaam onderstaande aandachtspunten ter harte te nemen.

Hoe kan ik een offerteformat inzetten?

Houd bij het inzetten van een offerteformat rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Sommige marktpartijen hebben aanmoediging of hulp nodig bij het invullen van dit format, zeker marktpartijen die nog weinig ervaring hebben met particuliere woningeigenaren. Aanmoedigen kan bijvoorbeeld door het belang van de formats te benadrukken, en de bijdrage die marktpartijen hiermee kunnen leveren aan de ondersteuningsstructuur. Hulp bieden kan bijvoorbeeld door te ondersteunen in kennis en capaciteit (bijvoorbeeld door onafhankelijke bouwfysicus). 

 • Voor een aantal onderdelen van het format, is nader onderzoek en/of ontwerp-, reken- en modelleerwerk nodig:

  • Niet elke marktpartij heeft hiervoor voldoende kennis of capaciteit in eigen huis beschikbaar.

  • Voor marktpartijen is het een strategische overweging of benodigde inspanningen c.q. kosten hiervoor in verhouding staan tot de verwachte slagingskans van opdrachten en hun omvang. 

 • In de afweging of de benodigde inspanningen in verhouding staan tot de slagingskans, zijn marktpartijen erbij gebaat:

  • Van te voren een indicatie te hebben van de omvang van investeringsbedragen die voor de betreffende particuliere woningeigenaren werkbaar kunnen zijn. Dergelijke bedragen zijn richtinggevend voor de keuze voor en omvang van eventuele deelstappen waarin de integrale verduurzaming aangeboden zou moeten worden.

  • Vroegtijdig zekerheid te hebben over de mogelijkheden ten aanzien van vergunningen.  

Download de tool om meer te lezen over de tool, en de bewerkbare formats te kunnen gebruiken.