In deze stap bepaal je de eerste vervolgstap voor de ontwikkeling van de lokale ondersteuningsstructuur. Dit doe je op basis van de lokale situatie en de ontwikkelbehoeften van de betrokken organisaties en individuen. 

Met een vervolgstap bedoelen we een project dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur. Dit project is erop gericht om te leren en tegelijkertijd bewoners te ondersteunen. Vanuit dit project kan je later voortbouwen, bijvoorbeeld door te verdiepen of op te schalen. In ieder geval gaan jullie in dit project contact met bewoners leggen en doen jullie praktijkervaring op. Meer over een project lees je in ‘Uitvoeren en leren’. 

Parallel aan het kiezen van een concreet project kun je ook verder met de brede ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur. Bijvoorbeeld door op een meer programmatische manier te gaan werken aan de ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur. 

Waarom is deze stap belangrijk?

Het is belangrijk om op basis van kansen en ontwikkelbehoeften de vervolgstap te bepalen, zodat je toewerkt naar een ondersteuningsstructuur die passend is bij de lokale context, en die effectief, efficiënt en samenhangend is. 

Uitgangspunten bij het bepalen van de vervolgstap

We hebben ervaren dat de volgende uitgangspunten je helpen bij het bepalen van een passende vervolgstap die bijdraagt aan het ontwikkelen van je lokale ondersteuningsstructuur: 

 • Start met de behoefte van bewoners en de energie in de wijk, maar niet zonder het einddoel in beeld te houden: een gezonde, comfortabele, veilige, energiezuinige woning die past bij het energiesysteem van de toekomst. Leg daarna de match met het aanbod.

 • Focus niet op laaghangend fruit, maar zoom in op dingen die lastig zijn.

 • Begin klein en schaal daarna op (‘nail it before you scale it’).

 • Creëer een veilige leeromgeving en werk vanuit nieuwsgierigheid. Je mag fouten maken, maar zorg ervoor dat voor alle betrokkenen (én bewoners) duidelijk is dat leren een onderdeel is van het project waarmee je aan de slag gaat. 

Doelen en resultaten

Het doel van deze stap is om een passende vervolgstap te kunnen kiezen, die aansluit op de geïnventariseerde situatie en de bestaande sociale structuren in een wijk, en die bijdraagt aan de bredere ontwikkeling van de lokale ondersteuningsstructuur. Met een vervolgstap bedoelen we in ieder geval het kiezen van één concreet project dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur. 

Na deze stap heb je met je team:

 • … kansen voor het starten van een project en ontwikkelbehoeften in kaart gebracht

 • … duidelijk welke aanknopingspunten er zijn voor het starten van een project

 • … voorkeuren en voorrang gegeven aan deze kansen en ontwikkelbehoeften

 • … inzicht in hoe je een project vormgeeft vanuit een lerende houding, die bijdraagt aan de brede ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur

Hoe kan je aan de slag?

Rechts op deze pagina vind je de volgende documenten die je helpen om deze stap te doorlopen:

 • Vertrekpunt. Lees voordat je aan de slag gaat de blog Vertrekpunt: Hoe ontwikkel je je lokale ondersteuningsstructuur?

 • Basiskennis. Ter voorbereiding raden we aan onderstaande basiskennis tot je te nemen. Dit is namelijk de basis vanwaar jullie verder gaan werken. 

  • Basiskennis: Webinar - Aan de slag met het ontwikkelen van je ondersteuningsstructuur

  • Basiskennis: Stapsgewijs naar een warmtepomp

 • Aan de slag. Bepaal je vervolgstap voor de ontwikkeling van je ondersteuningsstructuur samen met je collega’s in een werksessie. De documenten rechts op deze pagina helpen je hierbij:

  • DIY werksessie: Vervolgstap bepalen

   • Bijlagen DIY werksessie vervolgstap bepalen

 • Verdieping. Zie de gerelateerde artikelen voor verdieping.