ARTIKEL

Het belang van blijven klussen

Inzichten in woning en woonwensen zijn het vertrekpunt voor het toekomstbestendig maken van je woning. Daarna valt er vaak al veel te winnen in het verbeteren van je wooncomfort en verlagen van de energierekening met het uitvoeren van kleine klussen. Hiervoor hoef je dus nog geen grote ingrepen te doen. In deze blog lees je over het belang van het uitvoeren van kleine klussen in een woning, en hoe dit bewoners kan helpen bij het verduurzamen van hun huis én het verbeteren van hun wooncomfort.

Wat zijn kleine klussen?

Vaak valt er in je woning al veel te winnen in het verbeteren van wooncomfort en verlagen van de energierekening, zonder grote ingrepen te hoeven doen. Voorbeelden hiervan zijn het dichten van kieren, het plaatsen van radiatorfolie, waterzijdig inregelen, of het isoleren van leidingen. Het verbeteren van wooncomfort en besparen van energie kan je vaak realiseren door kleine technische ingrepen, maar ook door het slim gebruiken van je woning en installaties.

Als je kleine klussen in je woning hebt uitgevoerd, betekent niet alleen nog niet dat je klaar bent met klussen. Daarom noemen wij deze fase “blijven klussen”. Na het uitvoeren van een grotere maatregel (bijvoorbeeld isolatie) ontstaat namelijk een nieuwe situatie, met nieuwe mogelijkheden. Als bewoner betekent dit dat je, naarmate je het verduurzamingsproces doorloopt en je huis steeds toekomstbestendiger wordt, telkens deze nieuwe mogelijkheden kunt benutten. Wanneer je bijvoorbeeld je woning beter hebt geïsoleerd, is de kans groot dat je zonder aanpassingen niet het beste uit je CV systeem haalt. Dat vraagt aandacht: het vermogen van je ketel kan omlaag, de aanvoertemperatuur in veel gevallen ook, maar pas wel op dat je ketel niet gaat pendelen.

Waarom is het belangrijk?

Besparingspotentieel én comfort verhogend

Het belang van kleine klussen wordt vaak onderschat. Terwijl het juist zo’n belangrijke stap is naar het toekomstbestendig maken van woningen, met snel resultaat die bewoners terugzien in zowel hun wooncomfort als energierekening. Iedereen kan aan de slag met het uitvoeren van kleine klussen, ook als je nog niet toe bent aan het zetten van grotere stappen. En daar ligt precies de kracht van deze stap. Met een reeks aan kleine maatregelen kun je in combinatie met gedrag in veel gevallen tot wel 20 tot 30% op je energierekening besparen. Dat je met kleine ingrepen zoveel kunt bereiken laat zien dat een woning vaak al een stuk beter is dan je soms door hebt. En ook als je wel al grotere maatregelen in je woning hebt uitgevoerd, helpt deze stap om je nieuwe situatie optimaal te benutten en tot de best haalbare energiebesparing te komen.

Wisselwerking met inzicht

Het uitvoeren van kleine klussen is samen met inzicht onderdeel van de voorbereidingsfase in het verduurzamingsproces. Het is goed om te realiseren dat het verduurzamingsproces een modelmatige weergave is van de realiteit. Dit biedt structuur en overzicht, maar in werkelijkheid verlopen deze processtappen niet allemaal volgordelijk. Een bewoner bevindt zich altijd in een dominante stap, maar kan zich tegelijkertijd oriënteren op andere processtappen. Zo verloopt het opdoen van inzicht en uitvoeren van kleine klussen vaak simultaan. Sterker nog: inzicht en kleine klussen versterken elkaar. Zo is één van de kernelementen van een inzichtsessie dat bewoners aan de slag kunnen gaan met kleine maatregelen, en zorgt het uitvoeren van kleine maatregelen op zijn beurt weer voor extra inzicht in woning en woonwensen. Het uitvoeren van kleine klussen in je woning zorgt ervoor dat je je woning beter leert begrijpen, waardoor er nieuwe inzichten in je woonwensen kunnen ontstaan. Hiermee zorgt het ervoor dat je met nieuwe inzichten een nog beter plan kan maken om je woning toekomstbestendig te maken.

De wisselwerking van kleine klussen en inzicht geeft regelmatig verrassende inzichten. Zo kwamen we een voorbeeld tegen van bewoners die een uitbouw wilden omdat er te weinig ruimte ervaren werd. Maar na het opruimen van de zolder om deze klaar te maken voor dakisolatie, kwamen zij tot het inzicht dat de zolder volledig functioneel gebruikt kon worden. Hierdoor was de extra ruimte al een feit zonder uitbouw. De vrijkomende middelen (tijd, geld en energie) zijn vervolgens geïnvesteerd in het extra mooi maken van de zolder en het aanleggen van een ventilatiesysteem om de woning lekker fris en gezond te maken. Het kan verkeren.

Zin en positieve energie voor het nemen van grotere maatregelen

Ten slotte zien we dat het uitvoeren van kleine klussen ervoor zorgt dat bewoners een lagere drempel ervaren voor het nemen van grotere maatregelen. We merken dat bewoners zelfvertrouwen krijgen door het zelf uitvoeren van kleine klussen, denk aan een piepende binnendeur of tocht bij een voordeur met oude rubbers. Ze ervaren wat “slechts” het uitvoeren van kleine klussen al voor impact heeft op het woongenot (de deur piept niet meer) en comfort (niet meer de altijd tochtige hal). Door het ervaren van deze impact krijgen we van bewoners terug hoe hun enthousiasme voor volgende (grotere) stappen in het verduurzamen van hun woning vergroot. 

Hoe kunnen bewoners aan de slag?

Zoals je in deze blog hebt kunnen lezen zijn kleine klussen een belangrijke stap in het verduurzamingsproces van bewoners. Het benut besparingspotentieel in de woning, verhoogt comfort, creëert nieuwe inzichten en kan daarmee bijdragen aan een nog beter plan voor de woning, en bewoners krijgen zin in het nemen van een volgende (grotere) maatregel. Maar hoe stel je bewoners in jouw gemeente of wijk in staat om zelf aan de slag te gaan met kleine klussen in hun woning? Want het is een belangrijke stap, maar geen makkelijke. We zien dat bewoners behoefte hebben aan betrouwbare informatie om zelf aan de slag te kunnen.

Misschien ken je of gebruik je zelf al tools om bewoners te ondersteunen bij het benutten van de mogelijkheden. Of misschien biedt je al ondersteuning in deze stap aan, zonder het volledige belang van deze stap te realiseren en hoe deze zich verhoudt tot andere stappen van het verduurzamingsproces. We willen iedereen uitnodigen om na te gaan wat je in je eigen gemeente al aanbiedt aan ondersteuning voor deze stap. Als je nog op zoekt bent naar gereedschap voor het ondersteunen van bewoners, kunnen de tools klusfilmpjes en kluslijst je mogelijk hierbij helpen.