Woningtypekaart

Mijn tools

De pagina met jouw opgeslagen tools kan gedeeld worden door middel van een unieke link en is deelbaar als een alleen lezen link of als een bewerkbare link. Handig als je bijvoorbeeld met je collega’s wil samenwerken aan een eigen leeromgeving! Kies hieronder welke link je wil delen.

DEEL DEZE PAGINA ALS:

Wat is een woningtypekaart?

We zien momenteel een gebrek aan relevante en volledige informatie over woningen en woningtype. Bovendien is de aanwezige informatie vaak gefragmenteerd. Dit zorgt ervoor dat het moeilijk is relevante informatie over woning(typ)en te kunnen vinden. Beschikbaarheid van goede woninginformatie is een belangrijk onderdeel in de matchmaking tussen vraag en aanbod. Het is immers de woning waar woningeigenaren, marktpartijen en andere stakeholders elkaar op moeten vinden.

Een woningtypekaart is een formulier op basis waarvan gegevens over een woning(type) verzameld kunnen worden. Hiermee draagt het bij aan het ontsluiten van woning(type)informatie.

Wanneer kan ik een woningtypekaart inzetten?

Je kan als regievoerder een woningtypekaart op verschillende momenten inzetten:

  • In de inzichtfase helpt het formulier om alle feitelijke gegevens over een woningtype te verzamelen;

  • Wanneer het formulier is ingevuld, is het raadzaam om het woningtypekaart vanuit een centraal punt openbaar beschikbaar te maken voor iedereen die er wat mee wil. Vervolgens kan het formulier op verschillende plekken in het verduurzamingsproces worden ingezet;

  • In de realisatiefase kan je aan de hand van het formulier bij woningeigenaren en/of uitvoerende marktpartijen ophalen of de informatie klopte en of additionele informatie relevant zou zijn geweest (en zo ja, welke). Werk de informatie in het formulier bij, zodat ook andere woningeigenaren, uitvoerende marktpartijen en eventuele andere stakeholders daar profijt van kunnen hebben.

Hoe kan ik een woningtypekaart inzetten?

De fragmentatie en het gebrek aan relevante en volledige informatie over woningen en woningtype leidt ertoe dat het moeilijk is om regie te kunnen voeren op het verduurzamingsproces. Er is immers geen eenduidig beeld over de woning. Een woningtypekaart helpt bij het defragmenteren van informatie, en hiermee bij het vormen van een gelijk speelveld tussen alle betrokkenen.

Wanneer de woningtypekaart wordt beheerd vanuit de ondersteuningsstructuur kan er bovendien steeds nieuwe - in de uitvoeringspraktijk opgedane - informatie aan worden toegevoegd. Zo faciliteert de woningtypekaart het leren over het woningtype - ook wanneer de betrokkenen (woningeigenaren, uitvoerende marktpartijen) in de tijd variëren.

Download de tool om aan de slag te gaan met een woningtypekaart.