Bewoners ondersteunen
bij verduurzaming

LOKAAL MET OOG VOOR SCHAAL

Door de praktijk van woningeigenaren centraal te stellen, ontdek je waar ondersteuning nodig is. Zo kunnen gemeenten in samenwerking met bewonersinitiatieven en energiecoöperaties, samen met bewoners stappen zetten bij het verduurzamen van hun huis en buurt. Op deze website vind je verhalen en voorbeelden van projecten, én de tools die we daarbij gemaakt hebben. Zodat je zelf stapsgewijs aan de slag kunt met het ontwikkelen van je lokale ondersteuningsstructuur.

Ondersteuningsstructuur ontwikkelen

Bewoners worden op dit moment door verschillende lokale organisaties ondersteund: de gemeente, het energieloket, marktpartijen en vaak ook een bewonersinitiatief of -coöperatie. Deze organisaties en diensten samen noemen we de ‘lokale ondersteuningsstructuur’. De gemeente heeft hierbij de regierol, lokale partners spelen een onmisbare rol in het tot uitvoering brengen van de ondersteuning. Leer hier meer over hoe je bewust kan toewerken naar een complete ondersteuningsstructuur, waarin de kennis en kwaliteiten van alle betrokken organisaties tot hun recht komen.

Ontwikkelen Ontwikkelen

Over de DoeTank

De DoeTank is een praktijkgericht kennis- en leertraject dat onderzoek doet naar het ondersteunen van particuliere woningeigenaren bij het verduurzamen van hun woning. Alle inzichten, ervaringen en lessen zijn gebundeld op deze website.

Lees meer Lees meer

Aan de slag met bewoners en hun woning

In een complete en samenhangende ondersteuningsstructuur moeten bewoners met elke vraag, in elke fase van het verduurzamen van hun huis ergens terecht kunnen. Het verduurzamingsproces van een bewoner laat dus goed zien waar een ondersteuningsstructuur aan moet voldoen - van beginsituatie tot toekomstbestendige woning. De DoeTank heeft 8 fases gedefinieerd, en voor elke fase tools gemaakt voor lokale partners om in te kunnen zetten als ondersteuning bij verduurzaming. Op je eigen toolpagina kun je tools die relevant zijn voor jouw situatie verzamelen en delen met collega's.

Samenstellen Samenstellen