Kierenjacht

Mijn tools

De pagina met jouw opgeslagen tools kan gedeeld worden door middel van een unieke link en is deelbaar als een alleen lezen link of als een bewerkbare link. Handig als je bijvoorbeeld met je collega’s wil samenwerken aan een eigen leeromgeving! Kies hieronder welke link je wil delen.

DEEL DEZE PAGINA ALS:

Wat is een kierenjacht?

We hebben ervaren dat woningen vaak een stuk energiezuiniger zouden kunnen zijn als de basis op orde gebracht zou worden. Door op kierenjacht te gaan wordt inzichtelijk gemaakt waar de energieverliezen veroorzaakt door infiltratie - de kieren - zich bevinden. Dit onderdeel van de inzichtfase is cruciaal als basis voor het maken van een passend verduurzamingsplan bij de woning. 

Een kierenjacht bestaat uit het onder begeleiding inzicht opdoen in waar de kieren in een woning zich bevinden, aan de hand van de volgende onderdelen:

  1. Nulmeting en vastleggen luchtdichtheid bestaande situatie

  2. Kierenjacht met behulp van blowerdoortest, infraroodcamera (optioneel: rookmachine voor visuele effect)

  3. Vastleggen van de gevonden kieren 

  4. Eventueel: verkennen van de te behalen luchtdichtheid door gevonden kieren tijdelijk af te plakken

Een kierenjacht is dus een praktische werkvorm om bewoners te laten ervaren waar de kieren in hun woning zitten. Het resultaat hiervan is dat de bewoner inzicht heeft opgedaan (ervaren) in de huidige staat van de luchtdichtheid van de woning, en hoe hij/zij de luchtdichtheid van de woning kan verbeteren. 

Wanneer kan ik een kierenjacht inzetten?

De kierenjacht kan laagdrempelig worden ingezet bij bewoners die behoefte hebben aan inzicht. Het is een makkelijke manier om bewoners kennis te laten maken met het leren kijken naar je woning. Het introduceert begrippen als luchtdichtheid, kierdichting en ventilatie. Hiermee kan het dienen als een goede eerste stap om bewoners te motiveren voor verduurzaming. Ze krijgen inzicht én worden bewust gemaakt van het belang van kierdichting, en het besparingspotentieel dat ze hiermee kunnen bereiken. Belangrijk is wel dat bewoners hiermee nog niet de volledige inzichtfase hebben doorlopen, en alleen nog inzicht hebben verkregen in het gedeelte over kieren.

Hoe kan ik een kierenjacht inzetten?

Je kan kierenjacht sessies op verschillende manieren inzetten:

  • Op aanvraag van individuele bewoners;

  • Voor het in kaart brengen van de veelvoorkomende luchtlekken in een specifiek woningtype;

  • Om het verduurzamingsproces van bewoners in een buurt aan te jagen. De ervaring leert dat positieve ervaringen van bewoners zich snel verspreiden.