Keuzehulp

Mijn tools

De pagina met jouw opgeslagen tools kan gedeeld worden door middel van een unieke link en is deelbaar als een alleen lezen link of als een bewerkbare link. Handig als je bijvoorbeeld met je collega’s wil samenwerken aan een eigen leeromgeving! Kies hieronder welke link je wil delen.

DEEL DEZE PAGINA ALS:

Wat is een keuzehulp?

Bewoners moeten bij de verduurzaming van hun huis veel keuzes maken. En de praktijk leert ons, hoe moeilijker de maatregel, hoe moeilijker de keuzes. Deze keuzes kunnen namelijk overweldigend aanvoelen voor bewoners, of zelfs niet gemaakt worden omdat de bewoner te weinig context heeft om een gewogen beslissing te maken. 

  • Om verder te komen in het verduurzamingsproces willen bewoners wel een keuze maken, maar lopen ze vast bij het treffen van moeilijkere maatregelen. 

  • Er is vanuit bewoners behoefte aan hulp en ondersteuning bij het maken van keuzes

  • Als gemeente is het daarom waardevol om ondersteuning te bieden bij het maken van keuzes in de vorm van een keuzehulp

Een keuzehulp is een inventarisatie van alle keuzes die gemaakt moeten worden om een (moeilijkere) verduurzamingsmaatregel toe te kunnen passen, waardoor bewoners beter en makkelijker een beslissing kunnen maken. 

Het kan verschillende vormen aannemen, zoals een online tool, een checklist, een gids of een gesprek met een professional.

Het doel van een keuzehulp is om mensen te helpen bij het afwegen van verschillende opties, het verkennen van mogelijke consequenties en het nemen van een weloverwogen beslissing die het beste past bij hun behoeften, waarden en omstandigheden.

Waarom wil je als gemeente een keuzehulp?

Het maken, testen en implementeren van een keuzehulp is naar onze ervaring een levendige en hele praktische manier om aan de slag te gaan met de moeilijkere maatregelen. Het mooie hiervan is dat het helpen van bewoners en krijgen van feedback uit de markt mooi samen gaat. Bij alle projecten die we hebben uitgevoerd, heeft het tot nieuwe aanknopingspunten geleid om de verbinding tussen vraag, aanbod en ondersteuning beter te maken rondom de betreffende moeilijke maatregelen. 

Het is fijn als er voor iedere moeilijke maatregel een keuzehulp is, anders verzanden bewoners. De keuzehulp heeft meerwaarde in verschillende fases. 

Hoe maak je een keuzehulp?

Wij hebben binnen de DoeTank vijf keer het uniforme proces van een keuzehulp maken doorlopen, met als resultaat vijf verschillende vormen, te lezen bij de praktijkvoorbeelden.

Het uniforme proces bestaat uit zeven stappen: 

  1. Stel de trigger vast

  2. Bepaal de vastloper

  3. Maak de keuzehulp

  4. Test de keuzehulp

  5. Verwerk de feedback 

  6. Implementeer de keuzehulp

  7. Doorontwikkeling

Een uitgebreide omschrijving is in de tool keuzehulp te lezen.

Tool bestanden