Ontwerptraject

Mijn tools

De pagina met jouw opgeslagen tools kan gedeeld worden door middel van een unieke link en is deelbaar als een alleen lezen link of als een bewerkbare link. Handig als je bijvoorbeeld met je collega’s wil samenwerken aan een eigen leeromgeving! Kies hieronder welke link je wil delen.

DEEL DEZE PAGINA ALS:

Wat is het doel & resultaat van het ontwerptraject?

Het ontwerptraject is een proces dat bewoners met een soortgelijk (technisch) probleem helpt om gezamenlijk een ontwerp te realiseren. Hiermee worden bewoners op een schaalbare manier ondersteund met het overwinnen van technische uitdagingen bij het verduurzamen van hun woning. Het is hierbij belangrijk om te realiseren dat de behoeften en benodigde vaardigheden van de bewoners per ontwerptraject kunnen verschillen, afhankelijk van het soort probleem dat er speelt.

Het doel van een ontwerptraject is om voor een gezamenlijke (technische) uitdaging in de wijk oplossing(en) te ontwerpen. Hiermee willen we de bewoners keuze en inzicht bieden. Dit is belangrijk voor de draagkracht in een wijk. Het resultaat hiervan is dat bewoners een ontwerp hebben waarmee ze (indien noodzakelijk) een vergunning kunnen aanvragen en bij een uitvoerende partij offertes op kunnen vragen. 

Wanneer zet je het ontwerptraject in? 

Een ontwerptraject kan ingezet worden in een wijk met veel gelijkvormige woningen, als er een gezamenlijk (technisch) probleem is, waarvoor een technisch uitgewerkt ontwerp van belang is. Een ontwerptraject is een oplossing voor alle maatregelen die complex zijn en waar geen plug & play oplossing beschikbaar voor zijn. Denk hierbij aan de aanleg van een centraal ventilatiesysteem, het renoveren van een luchtverwarmingssysteem of de vervanging van het warmte-afgifte systeem. Daarnaast is een ontwerptraject ook een oplossing in situaties waarbij de aanpassingen aan de woning vergunningsplichtig zijn zoals het isoleren van de buitenkant van het dak of het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen die onderdeel zijn van een beschermd stadsgezicht. 

Hoe zet je het ontwerptraject in? 

Het ontwerptraject is een proces dat zo is ingericht dat er samen met de bewoners, het ontwerpteam en idealiter ook een of meer marktpartijen een passende oplossing wordt bedacht voor een specifieke (technische) uitdaging bij een woningtype. 

Tijdens het ontwerptraject wordt een bouwkundig of installatietechnisch ontwerper betrokken. Samen met een (wijk)procesbegeleider kan bepaald worden of  de technische uitdagingen in meerdere woningen in de buurt of wijk op dezelfde manier opgelost kunnen worden. 

Een uitgebreide procesbeschrijving lees je in de tool.