ARTIKEL

Webinar: Aan de slag met je lokale ondersteuningsstructuur

Gemeenten en (lokale) partners zijn ontzettend gemotiveerd om woningeigenaren te ontzorgen met woningverduurzaming. Maar bij welke ondersteuning voelt een bewoner zich nu écht geholpen? Hoe ondersteun je niet alleen effectief maar ook efficiënt? En hoe ontwikkel je als gemeente een samenhangende structuur waarin lokale initiatieven tot hun recht komen? Die vragen onderzochten we de afgelopen jaren met de DoeTank Publieke Ontzorging. Alle inzichten hebben we vertaald naar deze website om je lokale ondersteuningsstructuur te kunnen (door)ontwikkelen. In het webinar op 23 mei 2024 namen we deelnemers hierin mee.

 

Kijk het webinar terug

Tijdens het webinar legden we onze eigen(wijze) werkwijze uit, en hoe je daarmee effectieve en efficiënte ondersteuning kan bieden aan bewoners zodat zij zich écht geholpen voelen. De kern hiervan is: hanteer het verduurzamingsproces van een bewoner als de basis voor je lokale ondersteuningsstructuur.

Jolanda Copier van de gemeente Krimpen aan den IJssel deed mee aan het trainingstraject ‘Ontwikkel je ondersteuningsstructuur’ en deelde haar ervaringen met deze werkwijze. Bijvoorbeeld over hoe het in kaart brengen van de ondersteuningsstructuur haar heeft geholpen bij het opdoen van inzicht in wat er wordt aangeboden en wat ontbreekt. En hoe dit helpt om als team hier een gezamenlijk beeld van te vormen.  

Vervolgens werden deelnemers rondgeleid op de nieuwe website, en hoe je deze kunt gebruiken om aan de slag te gaan met de (door)ontwikkeling van je lokale ondersteuningsstructuur.

Het webinar kan je hieronder terugkijken, of via deze link.

 Zelf aan de slag?

  • Op de pagina ‘Ondersteuningsstructuur ontwikkelen’ leer je meer over hoe je bewust kan toewerken naar een complete ondersteuningsstructuur, waarin de kennis en kwaliteiten van alle betrokken organisaties tot hun recht komen.

  • Op de pagina ‘Aan de slag met bewoners en hun woning’ vind je praktische tools, procesbeschrijvingen en praktijkverhalen die je in kunt zetten om bewoners te ondersteunen bij verduurzaming. Ze bieden houvast om met een lerende en nieuwsgierige houding bewoners te helpen in hun verduurzamingsproces.