IN DE PRAKTIJK

Vertrouwen en keuzehulp bij de aanschaf van kozijnen en glas

  • Wat: bewonersavond Glas en Kozijnen

  • Wanneer: 12 juni 2023

Vervangen en aanschaf kozijnen

Het vervangen van glas en kozijnen lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige verduurzamingsmaatregel. Je geeft de afmetingen door, kiest het gewenste glas en je bent klaar! Maar soms zijn schijnbaar eenvoudige verduurzamingsmaatregelen in de praktijk moeilijker dan gedacht. Er zijn namelijk talloze variabelen om rekening mee te houden zoals: 

  • Het type raam (kiep- of draairaam)

  • Materiaalkeuze (hout, kunststof of aluminium)

  • Soort handvatten

  • Zonlichtinval in relatie tot locatie van de ramen

  • Raamgrootte

  • Glasopties (dubbelglas, HR glas of zelfs HR+++ glas)

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de financieringsopties en de ventilatiestrategie. 

De overvloed aan keuzes maakt deze verduurzamingsmaatregel onbedoeld complex voor bewoners

Vooral omdat de keuzes sterk afhankelijk zijn van persoonlijke voorkeuren en de specifieke locatie van de ramen in elke woning. De vele beschikbare opties in combinatie met het vraagstuk van ventilatie, maakt het voor bewoners moeilijk om een weloverwogen beslissing te nemen. Na interviews met bewoners hebben we gemerkt dat het ontbreekt aan vertrouwen en een keuzehulp om van de in eerste instantie ‘makkelijke’ maatregel de juiste stappen te maken. Het was om deze reden dat we binnen de DoeTank onderzochten of een collectieve actie voor glas-en kozijnvervanging geschikt zou zijn om meer bewoners de stap naar beter isolerend glas te laten nemen. 

Het reduceren van keuzemogelijkheden middels een collectieve actie leek een goede oplossing, maar waarom werkte dit uiteindelijk toch niet? Wat voor soort glas geschikt is, is te afhankelijk van de lokale situatie, waardoor er niet een one-size-fits all oplossing kon komen. Bovendien zagen aanbieders geen financieel voordeel bij het collectief aanbieden van hun producten. 

Daarom hebben we binnen dit project gekeken naar het aanbieden van collectief inzicht. Op 12 juni organiseerden we een webinar waarbij, naast de technische experts van de DoeTank, een marktpartij voor glas en kozijnen aanwezig was. Tijdens dit webinar werden twee prijsindicaties gepresenteerd voor slechts twee veel voorkomende type kozijnen, en werd de relatie tot ventilatie uitgelegd. In de evaluatie achteraf bleek dat het beperken van opties helemaal niet als negatief werd ervaren door bewoners. Integendeel, het helpt bewoners om weloverwogen keuzes te maken. Het succes ervan was grotendeels te danken aan de technische experts van de DoeTank, die goed de relatie van glas en kozijnen uitlegden met de ventilatiestrategie, en de aanwezigheid van de marktpartij, die vertrouwen uitstraalde en bewoners het nodige duwtje in de rug gaf om een beslissing te nemen.

Eén bewoner zei zelfs: ‘We hebben ons nu beter georiënteerd en hebben een keuze kunnen maken in het oerwoud van kozijnen en subsidies.’ 

Wat wij hiervan hebben geleerd is dat financiële voordelen in een collectieve actie niet de enige motivatie hoeven te zijn voor bewoners om hun woning te verduurzamen. In het geval van glas en kozijnen was het reduceren van de keuzemogelijkheden voldoende om vertrouwen te creëren en te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. Het vervangen en/of aanschaffen van glas- en kozijnen werd hierdoor niet meer als moeilijk ervaren door bewoners. 

De benadering om je meer te richten op collectief inzicht in plaats van uitsluitend collectieve acties, zeker wanneer verduurzamingsmaatregelen als moeilijk worden ervaren, kan bewoners helpen om makkelijker door het verduurzamingsproces heen te gaan. Wij gaan kijken hoe we dit inzicht kunnen toepassen bij andere maatregelen die als moeilijk worden ervaren bij bewoners.