Terug

Rekenen aan verduurzaming

Onderzoek & Werkwijze
Voor De Bouwagenda is het altijd erg belangrijk geweest om kennis te koppelen aan de verduurzamingsopgave. Niet alleen kennis die er al is. Maar ook onderzoeken of de kennis die we hanteren, de status quo, nog wel up-to-date is en de beste en kosten-optimale oplossing biedt. Zo kwamen we erachter dat de kennis-basis voor het verduurzamen van de woningen rammelt. Op welke kennis baseren we eigenlijk de keuze voor de verduurzamingsmatregelen die we moeten nemen? En is die bij elke woning hetzelfde? Wat betekent het voor de kosten als je probeert het per woningtype zo optimaal mogelijk aan te pakken? Met de beschikbare kennis waren deze vragen niet te beantwoorden.

De Bouwagenda kwam in contact met Lisanne Havinga, onderzoeker aan de TU/e. Zij maakte in opdracht De Rekenkern light: software op een supercomputer die voor rijwoningen, gebouwd tussen 1945 en 1990 de theoretisch optimale verbouwing kan simuleren. De resultaten zijn baanbrekend en het is per woning maar één dag werk. Nu de rest van Nederland nog. 

Snelkookpan techniek

Lisanne: 'De aanloop naar mijn werk aan De Rekenkern is eigenlijk best bizar. Ik deed een PhD voor de gemeente Amsterdam over naoorlogse woningen. De vraag was: Hoe kunnen we die verduurzamen? Toen kwam Barbara van der Ploeg van De Bouwagenda op de TU/e praten over de uitdaging van de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad . Zij zei: ‘We staan nu hier aan de linker kant van de tafel. En aan de andere kant van de tafel moeten we 100.000 woningrenovaties per jaar gaan aanbesteden. Wat moet er om daar te komen allemaal gebeuren?’ Ze daagde me uit om heel snel en hard na te denken en een plan uit te zetten. Ze legde vervolgens de verantwoordelijkheid voor dat plan bij mij neer: ‘Als straks een bewoner ontevreden is met zijn renovatie, dan is het jouw schuld. En het moet wel echt zo kosten-optimaal mogelijk, want het gaat om 100.000 woningen per jaar!’ Door het voelen van die druk zijn er een aantal belangrijke ingrediënten ontstaan voor de tool die we nu De Rekenkern noemen.'

'De Rekenkern geeft een wetenschappelijk onderbouwd en theoretisch antwoord op de vraag: wat moet ik doen om specifiek mijn woning aardgasvrij te maken? Daarbij kan je vervolgens ook zelf ‘aan de knoppen’ zitten van wat je belangrijk vindt, waarbij De Rekenkern het advies aanpast aan jouw wensen.

De Rekenkern is op twee manieren uniek. Ten eerste is uniek dat de uitkomst die uit ons simulatiemodel komt rollen de beste optie is die wordt gekozen uit miljoenen en miljarden combinaties die doorgerekend worden. Die grote hoeveelheid combinaties zijn gebaseerd op specifieke situaties: het woningtype, woningeigenschappen zoals glasoppervlak, de ligging, de huidige isolatie, jouw gezinssamenstelling en gedrag als bewoner, de maatregelen die beschikbaar zijn om je huis mee te verduurzamen en alle alternatieve warmtebronnen. Ten tweede is uniek dat De Rekenkern rekent op basis van geavanceerde fysische modellen, die in veel meer detail de woning, de bewoner en het klimaat doorrekenen dan de modellen die tot op heden gebruikt werden voor verduurzamingsadvies.'

Ontwikkelspoor

Binnen een van de sporen van de DoeTank wordt nu aan de ontwikkeling van de rekenkern gewerkt. In het filmpje hieronder legt Lisanne uit hoe de rekenkern werkt. 

Gerelateerde verhalen