Terug

Het belang van inzicht

Fase 1: Inzicht in woningHuisfluisterenOnderzoek & Werkwijze

De afgelopen jaren hebben bewoners en professionals samen geleerd hoe de reis naar een duurzame woning verloopt. Die bewonersreis is complex en vol hobbels. Bewoners worden in de eerste stappen al overladen met ingewikkelde en tegenstrijdige informatie en adviezen. Daarnaast houden adviseurs en aanbieders vaak geen rekening met de context van de woning en haar bewoners. Dit resulteert regelmatig in bewoners die vastlopen. Maar het kan ook anders! In deze blog vertellen we hoe "inzicht in je woning" bewoners kan helpen om de juiste keuzes te maken. 

 

Wij geloven dat het hebben van inzicht in de woning het startpunt vormt voor het toekomstbestendig maken van de woning. We onderscheiden hierbij de volgende drie aspecten van inzicht: 

  1. Inzicht in huidige staat van je woning en een basisbegrip van de werking van installaties
  2. Inzicht in de woonwensen van jouzelf en je medebewoners
  3. Inzicht in de globale kansen, kosten en impact van ingrepen die nodig zijn om deze wensen te kunnen vervullen. Hier hoort een toekomstbestendig eindbeeld en passende route bij.  

Inzicht bieden: hoe kun je dat doen?

Er zijn uiteraard vele manieren om bewoners aan inzichten te helpen. Lars Boelen - lid van de DoeTank - ontwikkelde hier een eigen methodiek voor, die hij omdoopte tot een "huisfluistersessie". Tijdens een intensieve ochtend gaat Lars samen met een bewoner “maximaal leren” over de woning en woonwensen. Samen met de bewoners (het liefst het hele gezin) loopt Lars door de woning. Aan de hand van verschillende apparatuur wordt geleerd over de huidige staat van de woning (luchtdichtheid) en werking. Tijdens zo’n sessie ontstaat een beter beeld van de werking van de woning en hoe wensen van bewoners nu en in de toekomst zich verhouden tot de mogelijkheden en randvoorwaarden. Zowel het technische, financiële als sociale perspectief komen tijdens zo'n "huisfluistersessie" een hele intuïtieve wijze voorbij.

Voor de talloze vragen en ideeën die bewoners vaak al hebben, is ook tijd op zo’n ochtend. En passant - zou je bijna kunnen zeggen - gebeuren er drie belangrijke praktische dingen:

  • Er vindt een uitgebreide nulmeting plaats op de belangrijkste onderdelen van de woning. Dit betekent dat een kloppend beeld wordt opgetekend van de huidige staat van de woning. Ook wordt de luchtdichtheid van de woning vastgesteld.
  • Nadat de luchtdichtheid is vastgesteld, gaan Lars en de bewoner samen op ‘kierenjacht’. Gewapend met afplaktape wordt in gezamenlijkheid onderzocht wat de potentie is van luchtdichtheid voor deze woning (dit geeft vaak ook goed inzicht voor andere vergelijkbare woningen).
  • Aan de keukentafel worden de contouren geschetst van een route naar een gezonde, comfortabele en aardgasvrije woning die past bij de wensen en mogelijkheden van het gezin. Onderdeel van deze route is altijd een kluslijst: kleine, eenvoudige klussen die bewoners zelf uit kunnen voeren om comfort te vergroten en de energierekening te verlagen - nog zonder grote investeringen.

Het resultaat

Wat levert dit “huisfluisteren” dan op? Als het goed is enthousiaste bewoners die zin hebben om de mouwen op te stropen (lekker beginnen met de kluslijst) maar zeker ook een gezin wat met nieuwe inzichten met elkaar verder gaat aan het maken en realiseren van een plan. Om bewoners op weg te helpen worden de opgedane inzichten vastgelegd in een zogenaamde “huisfluisterblog”.

Meer weten over de methodiek "huisfluisteren"? 

 

Gerelateerde verhalen