Terug

Position Paper EBU: gebouwgebonden verduurzamingsdiensten

OntzorgingWetgeving

In de Regio Amersfoort wordt in pilots onderzocht hoe gebouwgebonden verduurzamingsdiensten kunnen werken voor bewoners én privatedienstverleners. Op basis van die ervaring pleit de EBU in deze position paper ervoor om de ontwikkeling van deze nieuwe verduurzamingsdiensten zowel te stimuleren als te sturen, zodat bewoners beschermd worden, renovaties inpasbaar zijn in het grotere energiesysteem en een helder speelveld wordt geborgd voor de betrokken ondernemers.

Lees hier het paper. 

Position Paper EBU: gebouwgebonden verduurzamingsdiensten