Terug

Notitie Ontzorging Particuliere Woningeigenaren

Ontzorging

Deze notitie presenteert de uitkomsten van het vooronderzoek dat de Bouwagenda afgelopen 6 maanden heeft uitgevoerd naar mogelijkheden voor publieke ondersteuning van particuliere woningeigenaren in het verduurzamen van hun woning.

De bevindingen geven aan dat er nu aanvullende sturing nodig is om de markt en de verschillende spelers daarbinnen te helpen om te komen tot integraal aanbod en totale ontzorging. We voorzien dat wanneer dit niet gebeurt, de markt zich komende jaren niet optimaal ontwikkelt en de doelen van het Klimaatakkoord en Parijs
niet worden behaald. We adviseren om een organisatie op te lijnen voor de rol van publiek ontzorger, om blauwdrukken, keurmerken en instrumenten te ontwikkelen en om op korte termijn te starten met een experiment bij drie gemeenten waarin ervaring wordt opgedaan met de werking van totaalontzorging in praktijk.

Lees de notitie hier

Notitie Ontzorging Particuliere Woningeigenaren