Het team

De DoeTank bestaat uit enthousiaste mensen die de expertise van verschillende organisaties inbrengen. Hieronder stellen we ons voor!

Dieke Schutjens - Squarewise

Dieke Schutjens - Squarewise

Ik ben Dieke en ik zorg dat de DoeTank een veilige leeromgeving is, waarin alle kennis die we de komende drie jaar opdoen verzameld wordt. Zo blijven alle leden van de DoeTank op de hoogte van nieuwe inzichten en vorderingen, én kunnen we de buitenwereld meenemen in onze geleerde lessen. De grootste uitdaging zit ‘m voor mij in dat laatste. We zijn geneigd om over de energietransitie te communiceren in termen als ‘successen’ en ‘falen’, maar er zit zóveel meer daartussen. Aan ons de uitdaging om te laten zien dat dit anders kan.

Erica Rasch - Squarewise

Erica Rasch - Squarewise

Ik ben Erica en hou me bij de DoeTank bezig met ons leerproces en het delen van de opgedane kennis en ervaring. Ik ben heel benieuwd wat we kunnen leren over de balans tussen aandacht voor het individu en de kracht van collectiviteit: Hoe kunnen inzichten die een individuele bewoner die aan de slag gaat opdoet, benut worden zodat anderen in een vergelijkbare woning daarvan kunnen meeprofiteren? Hoe kan de overheid dat faciliteren?

Felix van Gemen - Paris Proof Plan

Felix van Gemen - Paris Proof Plan

Van 2013 tot 2015 heb ik zelf een huis gebouwd. Dat was een bijzonder (leerzaam) avontuur. Het jaar voorbereiding staat me nog goed bij: hoe meer adviezen en brochures ik kreeg, hoe minder ik ervan begreep. Op de zoveelste zondagmiddag met de handen in het haar, heb ik mijn klappers vol papierwerk aan de kant gelegd, en ben ik gaan praten met mensen met ervaring die het leuk vonden om mij te helpen inzicht te krijgen in mijn eigen woning. Terugkijkend zijn die inzichten het fundament geworden van mijn plan en een consistente uitvoering daarvan. Uit enthousiasme besloot ik om er mijn beroep van te maken om bewoners te helpen aan inzichten voor het maken van hun eigen plan. Nog iedere dag leer ik aan de keukentafel wat er beter en leuk kan. Ik kijk er naar uit nieuwe ideeën in te brengen in dit project en wat we ervan leren te delen met iedereen die nieuwsgierig is.

Lars Boelen - Paris Proof Plan

Lars Boelen - Paris Proof Plan

In 2015 kocht ik een "huis op aardgas” en ik verduurzaamde dat zoals ik op dat moment de duurzame wereld zag: gaskookplaat er uit, zonnepanelen op het dak en een warmtepompje er in. Al vrij snel ontdekte ik dat een deurdrangertje van €5 er voor zorgde dat de warmte uit de woonkamer niet naar zolder vertrok als de gangdeur open ging. In de 6 jaar daarna ben ik me op basis van deze ervaring steeds meer gaan verdiepen in wat werkt en wat niet. Die inzichten laat ik dagelijks aan woningeigenaren zien met een Blowerdoor, infraroodcamera, mijn neus, een CO₂-meter en heel veel Huisfluister-ervaring. De bewoners zijn steevast stomverbaasd over hoe weinig ze van hun eigen huis weten. Ik spaar foto’s van werk in uitvoering van woningeigenaren die een plan maakten en aan de slag gingen.

Lisanne Havinga - TU/e

Lisanne Havinga - TU/e

Ik ben Lisanne, en ik ben architect en bouwfysicus en werkzaam als onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven. Mijn passie ligt in het zo compleet mogelijk evalueren van oplossingen, op gebied van duurzaamheid, kosten, comfort, gezondheid, en meer! Ik geloof er in dat de wetenschap inzichten kan genereren die we nodig hebben om de energietransitie te versnellen. Daarom heb ik in het kader van het Klimaatakkoord gewerkt aan digitale rekenmodellen die veel beter verduurzamingsadvies geven dan de huidige adviezen die je krijgt als je op zoek gaat op het internet. Daarmee wordt de verduurzaming van woningen goedkoper en kwalitatief beter! Ik hoop tijdens de DoeTank meer te leren over hoe we deze rekenmodellen zo effectief mogelijk in kunnen zetten, zodat woningeigenaren er het meeste aan hebben.

Rik van Berkel - Regionaal Energieloket

Rik van Berkel - Regionaal Energieloket

Mijn naam is Rik en binnen de DoeTank zorg ik ervoor dat we ons als groep partijen slim organiseren en goed samenwerken. Daarnaast werk ik aan de projecten in de 4 wijken en denk ik mee over de nieuw te ontwikkelen werkwijzen. Het is mijn ambitie om in dit traject nog beter te leren wat een bewoner beweegt en waar een bewoner nu nog tegenaan loopt. Daarbij moet verduurzamen gemakkelijker, toegankelijker en leuker worden.