De vier gemeenten

De DoeTank heeft in 4 gemeenten een wijk gevonden waar zij aan de keukentafel haar ideeën kan toetsen. Deze wijken liggen in Emmen, Leusden, Veldhoven en Weert. De focus ligt hierbij op wijken met woningen grondgebonden woningen tussen 1950-1995, waarbij begonnen wordt met woningtypes die vaker voorkomen in de wijk. 

Emmen: de Rietlanden

De Rietlanden in Emmen ligt aan de rand van Emmen en is grotendeels gebouwd in de jaren ‘80 en vroege jaren ‘90. Deze grote wijk is ontworpen volgens een dambordmotief waarbij elk bebouwd veld wordt omgeven door vier groene velden. Alhoewel ook hier seriematig gebouwd is, zijn er in de verschillende blokken veel variaties te vinden.

De wijk kent relatief veel tweeverdieners met kinderen die wel willen verduurzamen, maar daar door hun drukke bestaan vooralsnog geen collectieve inspanning op hebben gezet.

Veldhoven: 't Look

‘t Look in Veldhoven is een jaren ‘70 wijk. Bijzonder aan de wijk is de diversiteit, zowel wat betreft het type woningen als de mensen die er wonen. Van bungalows tot huurflats en van villa’s tot rijwoningen. Wel zijn er meerdere blokken van hetzelfde woningtype gebouwd die bovendien ook elders in Veldhoven voorkomen. Hierdoor leent de wijk zich goed om inzichten van individuele woningen verder te delen. 

In ’t Look is nog veel winst te behalen wat betreft energieprestaties van woningen. Bovendien zijn er in ‘t Look relatief veel huishoudens met een laag inkomen en hoog energieverbruik. Het afgelopen jaar is in ‘t Look al in enkele woningen een nulmeting gedaan in het kader van het programma “Thuis Energie Besparen Doe Je Zo”.

Leusden: Alandsbeek

Alandsbeek is een wijk met woningen uit de jaren ‘70 waar 3 verschillende type woningen seriematig gebouwd zijn. Alledrie de types hebben een karakteristiek dak, zoals bijvoorbeeld de "skidakwoningen", die zo worden genoemd omdat het schuine dak aan de voorkant doorloopt tot aan de grond.

Gegeven het bouwjaar van de meeste woningen is het geen verrassing dat veel van de woningen toe zijn aan onderhoud. Met name de bijzondere daken stellen veel bewoners voor een vraagstuk hoe deze toekomstbestendig op te knappen.

Weert: buurt Maaspoort & wijk Biest

Zowel in de buurt Maaspoort als de aanliggende wijk Biest in Weert staan, naast rijwoningen, typische ‘weerter’ vrijstaande woningen. Deze zijn in de jaren ‘50 in grote aantallen gebouwd in heel Weert. Veel van de woningen zijn nog niet grootschalig verbouwd en er is dus nog veel te halen qua verduurzaming. De Weerter vrijstaande woningen uit de jaren ’50 zijn bovendien in trek bij jonge stellen en gezinnen die hun eerste woning willen en kunnen verbouwen en willen investeren in de toekomst.