Over ons

De DoeTank Publieke Ontzorging is een initiatief dat is ontstaan vanuit de Bouwagenda en bestaat uit een samenwerking tussen partijen met ervaring en ideeen over de verduurzaming van de particuliere woningen.  

In de samenwerking zijn betrokken: 

  • Regionaal Energieloket; als penvoerder om de gemeentelijke loketfunctie ten behoeve van particulieren en marktpartijen door te ontwikkelen. 
  • Newturall; als voorzitter om de visie vanuit de Bouwagenda te bewaken en de afstemming met stakeholders te verzorgen
  • ParisProofPlan; als huisfluisteraars om particulieren te helpen bij het maken van hun eigen plannen.
  • TU Eindhoven; als ontwikkelaars van een dynamisch simulatiemodel voor het berekenen van verduurzamingspakketten van woningtypologieen 
  • Regionale Onwtikkelingsmaatschappij Utrecht; als initiator van gebouwgebonden dienstverlening en betrekkers van marktpartijen en financiers.
  • Squarewise: als transitie-onderzoekers en -adviseurs om het leerproces te begeleiden en opgedane kennis te delen.  

Er zijn vier gemeenten geselecteerd waarbinnen ieder een wijk heeft aangewezen als landingsplek voor het 3 jarige project. 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is tenslotte betrokken om hun rol als centrale overheid te evalueren en is tevens subsidieverstrekker.