Terug
9 november 2022

Toekomstbestendig verbouwen is soms ook iets niét doen

  • Wat: Informatiebijeenkomst over woningverduurzaming met een Vloer op Zand
  • Wanneer: 9 november 2022

Begin 2022 kregen we van een aantal bewoners uit Veldhoven de vraag: “wat moet ik met mijn vloer op zand”? Veel campagnes en collectieve acties roepen enthousiast dat het isoleren van je vloer een ‘no-brainer’ is met een korte terugverdientijd. Maar in het zuiden van Nederland staan er erg veel woningen met een betonnen vloer die op zand gestort is. Dat komt door de op veel plaatsen stabiele ondergrond in met name Brabant en Limburg. Maar veel ervaring is er nog niet mee. Dit bleek ook toen we onderzoek gingen doen naar de mogelijkheden. Wat we vonden: veel individueel maatwerk, veel meningen en de afwezigheid van goed onderbouwde referentie ontwerpen. Met andere woorden: braakliggende vloeren op zand. Een belangrijk inzicht van ons onderzoek was dat de vloer niet altijd aangepakt hoeft te worden. Sterker nog: je kunt ervoor kiezen de vloer te laten zitten en ook dan is een comfortabele, gezonde en aardgas vrije woning mogelijk.

De opgedane inzichten zijn tijdens een avond met 10 bewoners die met hun vloer aan de slag wilden, gedeeld. Om structuur in de mogelijkheden aan te brengen, zijn alle opties ondergebracht in 3 categorieën:

Wat bleek? Voor veel mensen was het een opluchting dat een gezonde, comfortabele en aardgasvrije woning ook goed mogelijk is zonder grote ingrepen aan de vloer te doen. Vervolgens bleek bij de mensen die graag hun vloer aanpakken, er veel te winnen is met duidelijkheid over de uiteindelijke technische invulling. Tegelijkertijd zorgt extra duidelijkheid en informatie er ook voor dat het heel veel kan worden. En je er ook in kunt verzuipen.

Bewoners wisselen aan het einde van de avond contactgegevens uit om ervaringen uit te wisselen, en wij stelden ons de 3 vervolgvragen:

  1. Hoe kunnen we kennis die we hebben opgedaan voor een grotere groep toegankelijk maken?
  2. Waar kunnen we terecht met vervolg (onderzoeks)vragen om bewoners nog beter te kunnen informeren bij het maken van hun keuze?
  3. Hoe presenteren we een grote hoeveelheid aan relevante informatie aan bewoners in een vorm die beter en tot meer mensen toegang biedt tot deze informatie?

De volgende bewonersavond rondom een complexe ingreep staat al bijna voor de deur. Een mooie kans om meteen aan de slag te gaan met het vinden van nieuwe antwoorden op de derde vraag.

Toekomstbestendig verbouwen is soms ook iets niét doen