Terug
20 april 2023

Raad van Inspiratie in Utrecht

  • Wat: de Raad van Inspiratie kwam bijeen voor uitwisseling
  • Wanneer: 16 maart 2023

De Raad van Inspiratie (RvI) van de DoeTank bestaat uit wethouders en ambtenaren van de vier deelnemende gemeenten en ambtenaren van BZK. Twee keer per jaar komt de RvI bijeen om bij te praten over de lessen en inzichten van DoeTank en wat die betekenen voor beleid en uitvoering. Met deze keer centraal: de rol van gemeenten in het regisseren van lokale ondersteuning voor woningeigenaren bij het verduurzamen van hun woning.

Er ontstond een levendige uitwisseling tussen wethouders, lokale ambtenaren en de ambtenaren van het ministerie. Dat ging bijvoorbeeld over:

  • Hoe de rol van gemeenten is verschoven van activeren (van bewoners) naar het prioriteren van inzet van middelen
  • Hoe sturing te geven, o.a. door verbinding met andere opgaven te zoeken
  • Oplossingen voor het tekort aan capaciteit
  • Het werven en succesvol inzetten van vrijwilligers

Ook werd het effect van landelijke regelingen op gemeenten besproken. Een belangrijke les voor ons is: doeltreffend beleid ontwikkel je met verschillende ambtelijke niveaus én bestuurders.

Dat dat in deze sessie goed kon, kwam ook doordat het programma inmiddels twee jaar loopt en de aanwezigen elkaar goed kennen. Doordat we het gesprek voerden op basis van lessen uit de praktijk, blijven de gesprekken concreet genoeg. En het ontwikkelen van een gezamenlijke taal zorgt ervoor dat we elkaar sneller begrijpen. 

In september komen we weer met de Raad van Inspiratie bijeen, om verder te verdiepen en concreter te worden over wat de geleerde lessen kunnen betekenen voor beleid.

Raad van Inspiratie in Utrecht