Terug
14 juli 2022

Programma’s particuliere woningeigenaren wisselen kennis uit

  • Wat: Online kennisuitwisseling tussen AGEM, Sociale Innovatie Energietransitie, TKI Urban Energy en DoeTank 
  • Wanneer: 14 juli 2022

Op initiatief van de DoeTank vond een kennismaking en -uitwisseling plaats tussen AGEM (One stop shop), Sociale Innovatie Energietransitie (Thuis besparen doe je zo) en de DoeTank Publieke Ontzorging. Ook TKI Urban Energy schoof aan om inzichten te delen die ze opdoen bij de uitwerking van de contingenten-aanpak en Crescendo. 

Als programma’s voor particuliere woningeigenaren willen we graag leren van elkaars aanpak en belangrijkste inzichten, op zoek naar verschillen en overeenkomsten waarmee afzonderlijke conclusies elkaar wellicht kunnen versterken.

Sociale Innovatie Energietransitie is een voorloper van de DoeTank. Niet vreemd gezien de betrokkenheid van ParisProofPlan. Ook zij concluderen dat inzicht in de woning een bewoner activeert. SIE gaat haar focus verleggen van "het beste plan voor thuis maak je zelf" naar "het beste plan voor de wijk maak je samen". Een logisch vervolg, wat mooi aansluit op de collectieve initiatieven van de DoeTank.

AGEM is aanbodgericht ingestoken. Als intermediair hebben ze, met een groep aanbieders samen, 78 huishoudens 3 concrete combi proposities voorgelegd variërend van basis pakket, een basis+ en een excellent pakket tussen €17k en €30k. In de wijk is wel reuring en actie ontstaan, maar niemand is op de aanbiedingen ingegaan. Uit enquêtes en interviews wordt geconcludeerd dat dit door de relatief hoge bedragen en aversie tegen financiering. In een volgende fase gaat AGEM losse maatregelen aanbieden en ontzorging bij financiering verkennen. We leren hier veel van in relatie tot de deelonderzoeken marktverkenning en financiering binnen de DoeTank.

TKI Urban Energy legt verbindingen tussen allerlei gremia, organiseert een Community of Practice en concludeert dat er vooral thematisch samengewerkt moet worden. De noodzaak tot echte verdieping met experts hebben wij vanuit de DoeTank onderstreept en geïllustreerd aan de hand van een uitgewerkt afwegingskader voor een moeilijke maatregel.

De deelnemers aan deze bijeenkomst vonden het een interessante uitwisseling, met veel herkenning en erkenning van lokale contexten en complexiteiten. We spreken af hier snel vervolg aan te geven.

Programma’s particuliere woningeigenaren wisselen kennis uit