Terug
10 februari 2022

Leren van webinars in Veldhoven

  • Wat: twee webinars
  • Wanneer: 3 en 10 februari
  • Door: de DoeTank, Veldhoven Duurzaam, de gemeente Veldhoven
  • Voor: bewoners van de wijken ‘t Look en Heikant-Oost

Bewoners hebben behoefte aan concrete handvatten en duidelijkheid. Dat leerden we tijdens de webinars die we onlangs in verzorgden voor bewoners in Veldhoven.

Welke inzichten hebben we opgedaan in de Veldhovense wijken ‘t Look en Heikant-Oost met de huisfluistersessies en de warmtescans? Dat deelden we tijdens 2 webinars, waar zo’n 200 bewoners zich voor aanmeldden. Het doel: bewoners inzicht geven in hun woning en in het belang van het maken van een plan.

Tijdens de webinars leerden we twee belangrijke lessen:

  1. Geef handvatten om aan de slag gaan. De focus lag nu vooral op het delen van inzichten, en dat leverde uiteindelijk nog veel vragen op van bewoners die willen weten hoe ze aan de slag moeten gaan.
  2. Vertel altijd vooraf waar je het die avond wel en niet over gaat hebben! In Heikant-Oost deden we dat wel en werd het webinar daarom ook beter gewaardeerd. In ‘t Look deden we dat niet, en dat leverde ons een lagere waardering op.

Deze lessen nemen we mee voor ons volgende webinar in Emmen, op 25 mei. Benieuwd of we daarmee nog meer betrokkenen gaan krijgen en een hogere waardering scoren voor het webinar!

Leren van webinars in Veldhoven