Terug
26 mei 2022

Inzichten huisfluistersessies verspreiden onder bewoners in de Rietlanden

  • Wat: Online buurtsessie om inzichten huisfluistersessies te verspreiden
  • Wanneer: 25 mei 2022
  • Door: de DoeTank
  • Voor: bewoners uit de Rietlanden

Om de tijdens de huisfluistersessies opgedane kennis in de wijk onder de aandacht te brengen, organiseerden wij op 25 mei de buurtsessie ‘Het begint me een plan’ in de Rietlanden. 

Tijdens de huisfluistersessie hebben een handvol bewoners inzichten opgedaan over waar hun woning warmte verliest, hoe ze hun bestaande energieverbruik situatie kunnen optimaliseren, en wat voor grotere maatregelen ze kunnen nemen om hun woning toekomst bestendig te maken. De DoeTank onderzoekt hoe we deze kennis op een efficiënte manier verspreiden onder zoveel mogelijk bewoners met eenzelfde woningtype. 

Het organiseren van een online informatieavond, zoals de Buurtsessie in de Rietlanden, is een vorm om deze inzichten op een laagdrempelige manier verder te verspreiden in de wijk. Daarnaast kan zo’n informatieavond dienen als startschot om collectief met de buurt aan de slag te gaan. 

Vanwege de feedback op onze vorige online buurtsessie hebben we ons verhaal verkort en zoveel mogelijk concreet handelingsperspectief toegevoegd. Zo kregen bewoners tips voor het opsporen van naden en kieren, en was er voldoende ruimte voor vragen.

76% van de aanwezige bewoners was tevreden met het webinar. De DoeTank haalde genoeg informatie op over waar de wijk wel mee aan de slag wil; isoleren van muren en vloeren, een isolerende voordeur zonder kieren en luchtverwarming! We zijn benieuwd of deze enthousiaste bewoners zullen deelnemen als we het komende jaar deze maatregelen collectief zullen proberen aan te pakken!

Inzichten huisfluistersessies verspreiden onder bewoners in de Rietlanden