Terug
23 maart 2023

In gesprek met bewoners over luchtverwarming

  • Wat: bewonersbijeenkomst luchtverwarming in Emmen
  • Wanneer: 23 maart 2023

Theodoor, Pieter en Mabel (REL) hebben een kleinschalige bewonersbijeenkomst in de Rietlanden in Emmen georganiseerd voor bewoners met luchtverwarming. Het doel van de avond was feedback ophalen over waar bewoners met luchtverwarming behoefte aan hebben bij het verduurzamen van hun woning. Luchtverwarming is op dit moment een onderwerp waar vrij weinig informatie over te vinden is. Vooral informatie voor consumenten is bijna niet beschikbaar. 

De DoeTank heeft een handleiding geschreven over luchtverwarming, die antwoord geeft op de vraag: “Hoe maak ik mijn verwarmingsysteem (met luchtverwarming) energiezuinig en aardgasvrij?”. Deze is vooraf door bewoners ontvangen en doorgelezen. De invulling van de avond stond in het teken van het delen van ervaringen en het luisteren naar waar bewoners vragen over hebben. 

De sfeer onder de bewoners was positief. De bewoners hebben de kans gekregen om hun visie op hun luchtverwarmingssysteem met elkaar te delen en hebben elkaar kunnen helpen. De aanwezige bewoners zaten allemaal in verschillende fases van de klantreis;

  • Een bewoner zonder enige voorkennis en/of plannen om iets met de verwarming te doen.
  • Een bewoner die midden in een verbouwing zit en het systeem deels vervangen heeft voor vloerverwarming.
  • Een bewoner die (bijna) volledig aardgasvrij is en elektrisch verwarmd (zonder luchtverwarming). 

Door het gesprek hebben wij de achterliggende behoeftes van de bewoners kunnen achterhalen. Dit levert ons inzicht op in hoe de bewoners naar hun woning kijken en waar zij staan in het proces van verduurzamen. Tijdens de avond kwam naar voren dat er niet maar twee routes (warmtepomp of warmtenet) naar aardgasvrij leiden, maar vele verschillende. Iedere situatie en behoefte van de bewoner is anders en vraagt om zijn eigen aanpak. Wat duidelijk naar voren kwam is dat bewoners vaak per ruimte een andere oplossing kiezen. Dat terwijl de meeste informatievoorziening over energiezuinig of aardgasvrij verwarmen vaak uitgaat van een ‘centraal’ systeem. Dus OF een warmtepomp OF een elektrische cv-ketel OF een aansluiting op het warmtenet.  

Deze inzichten nemen we mee in een volgende versie van de handleiding over luchtverwarming, die we nog beter proberen te laten aansluiten op de behoefte van bewoners met luchtverwarming. Daarnaast wordt er in juni een grotere bijeenkomst georganiseerd voor iedereen in de wijk Rietlanden met luchtverwarming. Waar deze avond ging over het ophalen van de behoefte van de bewoners, zal de volgende bijeenkomst gaan over het delen van de kennis die wij hebben opgedaan over het verduurzamen van luchtverwarmingssystemen. Unieke kennis die op dit moment niet beschikbaar is voor bewoners.