Terug
19 januari 2023

In dialoog met marktpartijen over integrale renovaties

  • Wat: Dialoogsessies met marktpartijen
  • Wanneer: 17 en 19 januari 2023 

Hoe kijken marktpartijen aan tegen de integrale renovaties van particuliere woningen? Kunnen ze zich vinden in de aanpak die de DoeTank daarvoor heeft bedacht? Die vraag stond centraal tijdens de dialoogsessies op 17 en 19 januari, waarin de DoeTank in gesprek ging met verschillende marktpartijen. 

De DoeTank onderzoekt onder andere hoe er makkelijker, beter en sneller een match kan worden gemaakt tussen particuliere woningeigenaren en de markt. Doel is om integrale verduurzaming van particuliere woningen aantrekkelijker te maken voor alle betrokkenen. 

Hoe de markt en particulieren makkelijker een ‘match’ kunnen maken, heeft de DoeTank vastgelegd in een “verklaring en leidraad”, en in verschillende tools, zoals een standaard opnameformulier en een standaard offerteformat. Met de verklaring geven marktpartijen aan bereid te zijn de werkwijze te volgen zoals beschreven in de leidraad. Tijdens de dialoogsessies verplaatsten de marktpartijen zich goed in de particulieren. Input was bijvoorbeeld: “het gaat uiteindelijk om de klantreis” en “de stukken moeten wel begrijpelijk zijn voor de particulier, niet te technisch”. Ze waren enthousiast over de tools en hadden ook tips, bijvoorbeeld over het organiseren van aansluiting met hun ICT-systemen. 

De zeer bruikbare input nemen we mee in het vervolg. Dit jaar gaan we een pilot uitvoeren waarin we de DoeTank aanpak echt gaan testen in een bestaande wijk. We zijn nieuwsgierig of de match dan makkelijker tot stand komt. 

In dialoog met marktpartijen over integrale renovaties