Terug
7 oktober 2022

Gesprek met welstand over ontwerpvoorstellen voor skidaken

  • Wat: Adviesoverleg adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Leusden
  • Wanneer: 12 september 2022

In een eerdere liveblog hebben we verteld over de ontwerpsessie die we georganiseerd hebben samen met de woningeigenaren in Alandsbeek (Leusden) en de gemeente Leusden. Uit de nasleep van deze ontwerpsessie zijn 4 schetsontwerpen gekomen die we aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit hebben voorgelegd. Ter voorbereiding daarop zijn er door een architect (Paul Hermans van Buro Heim) geveltekeningen gemaakt met daarin de 4 schetsontwerpen verwerkt:

  • Shingles met isolatie
  • EPDM met isolatie
  • Trapezium sandwich dakplaten met isolatie
  • Platte pannendak

Tijdens een korte wandeling door de buurt hebben we de verschillende oplossingen die al in de in de wijk zijn toegepast besproken. Daaruit kwamen een aantal aandachtspunten die we mee gaan nemen in de uitwerking van de definitieve ontwerpen. 

De adviescommissie adviseerde ons om twee ontwerpvarianten verder uit te werken, namelijk shingles en trapezium dakplaten. Deze variaties zijn al in de wijk aanwezig en beperken daardoor het risico op een “rommelig” beeld wanneer er meerdere varianten worden vergund. Daar kunnen wij weer verder mee! Volgende stap: het vergunningsklaar maken van deze twee ontwerpen.

Gesprek met welstand over ontwerpvoorstellen voor skidaken