Terug
20 april 2022

De werkgroep skidakrenovatie aan het werk

  • Wat: Tweede bijeenkomst werkgroep Skidakrenovatie
  • Wanneer: 20 april
  • Door: de Doetank en energieloket Leusden IK WIL WATT
  • Voor: bewoners uit de werkgroep skidakrenovatie

Een onbevredigend antwoord van de welstandscommissies en offertes die niet te vergelijken zijn: na de eerste onderzoeken van bewoners is er nog geen duidelijke route voor renovatie van hun skidaken.

Tijdens deze bijeenkomst deelden bewoners de uitkomsten van de verschillende onderzoekjes die ze hadden gedaan. Zo was er een groep langs de welstandscommissie geweest om te vragen waaraan gerenoveerde daken in de omgeving moesten voldoen. Ook hadden bewoners collectief offertes opgevraagd en vergeleken.

De conclusie was niet bevredigend: de welstandscommissie had behoefte aan een duidelijk voorstel en de offertes bleken niet te vergelijken. Aannemers beschreven hun eigen oplossing, dus prijzen, materialen en werkomschrijvingen liepen erg uiteen. 

De DoeTank stelde voor om collectief te gaan ontwerpen en tot een uniforme uitvraag naar aannemers te komen. Dit werd goed ontvangen door de aanwezige bewoners! Aan de hand van een collectieve ontwerpsessie en de hulp van een technisch bouwkundige gaan we samen 3-4 ontwerpen maken. We zijn benieuwd of aannemers die ontwerpen prettig vinden en de offertes daardoor vergelijkbaarder worden.

De werkgroep skidakrenovatie aan het werk