Terug
22 november 2022

Bewoners wisselen ervaringen uit over verduurzamen van ramen en deuren

  • Wat: Informatiebijeenkomst over verduurzamen van glas en kozijnen
  • Wanneer: 22 november 2022

In juli van dit jaar op een eerdere bijeenkomst in Veldhoven is de basis gelegd voor een informatiedocument voor bewoners die aan de slag willen met hun glas, kozijnen en/of deuren (afgekort: GKD). In samenwerking met Veldhoven Duurzaam hebben we de belangrijkste ervaring en kennis bij elkaar gebracht en zijn we op zoek gegaan naar een actieve vorm om deze kennis met bewoners die aan de slag willen met hun GKD te delen. Samen met 10 bewoners hebben we geleerd over GKD en over hoe wij als bondgenoot kunnen helpen bij het bieden van informatie.

We namen hierbij twee lessen mee uit de sessie die we op het onderwerp “Vloer op Zand” hebben gedaan: 

  • Veel informatie is nodig, maar zonder een goede opbouw is het al snel een tsunami
  • Het bieden van structuur in de opgave helpt

De informatie werd gedeeld in de vorm van een drieluik: 

  1. Bewoners ontvingen vooraf een startdocument die je op weg helpt bij het opstarten van je project voor GDK. 
  2. Op de avond zelf kwamen aan de hand van een presentatie met interactie de belangrijkste afwegingen en theoretische kennis voorbij. 
  3. De dag na de bijeenkomst ontvingen bewoners een rapport die als naslagwerk kan dienen voor alle technische begrippen en weetjes die voorbij zijn gekomen tijdens de presentatie.

Wat verrassend goed viel was het advies aan bewoners om voor hun eigen woningen alle ramen afzonderlijk te bekijken: ieder raam en deur een eigen plan. Want de wensen en de technische staat kan erg verschillen. Een bewoner vatte zijn conclusie mooi samen: “Ik heb vandaag geleerd dat ik niet alleen per verdieping maar ook per windrichting naar het vraagstuk moet kijken. Dan kan ik veel beter onderbouwd een keuze maken wat ik doe!”

Voor wat betreft de veelheid van keuzes: dat werd als overzichtelijker ervaren op het moment dat je per raam de keuze maakt wat je doet:

Ook deze avond sloot af met bewoners die nummers uitwisselden om ervaringen en telefoonnummers van goede glaszetters en kozijnenleveranciers uit te wisselen.

Bewoners wisselen ervaringen uit over verduurzamen van ramen en deuren