Terug
1 juni 2022

Bewoners organiseren zelf een safaridag in 't Look (Veldhoven)

  • Wat: Buurtbijeenkomst voor bewoners uit 't Look (Veldhoven)
  • Wanneer: 1 juni 2022

In 't Look zijn inmiddels vijf huisfluistersessies geweest en na de webinars zijn diverse bewoners aan de slag gegaan met plannen maken. De gemeente Veldhoven heeft inmiddels ervaring met kennisdelen via informele buurtbijeenkomsten. 

Bewoners en gemeente kwamen samen in het wijkgebouw, om op een gelijkwaardige manier na te denken over "hoe nu verder?". We bespraken het aanpakken van het laaghangende fruit (kleine klussen, zoals kierdichten) als samenhangende eerste stap. Bewoners die al een plan voor hun woning gemaakt hebben, benoemden vaak efficiënte ventilatie als een cruciaal onderdeel van een toekomstbestendige woning. 

Lars Boelen legde uit dat de DoeTank inmiddels een stap verder is met het het gebruik van de Huisfluisterdag: vanaf nu gebeurt huisfluisteren alleen nog in de vorm van ‘safaridagen’, waarbij er met een groep buren en vrijwilligers ervaringen opgedaan worden. Eén van de bewoners werd hier heel enthousiast van, en bood aan tien buren te gaan verzamelen voor zo’n safaridag. 

Goed voorbeeld doet goed volgen: het enthousiasme over hulp bij het plannen maken leidt spontaan tot zelforganisatie bij de bewoners. Omdat Veldhoven Duurzaam al een blowerdoor in haar bezit heeft, kunnen we nu heel makkelijk zo'n safaridag ondersteunen en de lokale vrijwilliger coachen zodat nog veel meer lekken en kieren gecheckt worden.

Bewoners organiseren zelf een safaridag in 't Look (Veldhoven)