Hoe werkt het? 

De Doetank werkwijze geeft inzicht in de verschillende fasen van het verduurzamingsproces en wat voor (lokale) ondersteuningsstructuur passend is bij dit proces. 

Verduurzamingsproces

Het verduurzamingsproces omvat alle processtappen van een beginsituatie naar een duurzaam en gezond huis dat past bij het energiesysteem van de toekomst. Het verduurzamingsproces kan grofweg in twee delen worden ingedeeld; de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase.

Voorbereiding: Inzicht fase

Inzicht in de woning is het startpunt in het toekomstbestendig maken van de woning. De Doetank onderscheidt hierbij de volgende drie aspecten van inzicht: 

  1. Inzicht in huidige staat van je woning en een basisbegrip van de werking van installaties
  2. Inzicht in de woonwensen van de woningeigenaar en de medebewoners
  3. Inzicht in de globale kansen, kosten en impact van ingrepen die nodig zijn om deze wensen te kunnen vervullen. Hier hoort een toekomstbestednig eindbeeld en een passende route bij.

Voorbereiding: benutten van de mogelijkheden

Nadat er inzichten zijn ingewonnen voor het toekomstbestendig maken van een woning, zijn er vaak al veel kleine maatregelen die uitgevoerd kunnen worden om het wooncomfort te verbeteren en/of de energierekening te verlagen. Dit noemen we binnen de DoeTank werkwijze 'het benutten van de mogelijkheden'. 

Zie de klusfilmpjes die zijn gemaakt voor de meest voorkomende kleine energiebesparende maatregelen. 

Ondersteuningsstructuur 

Een ondersteuningstructuur is het geheel aan ondersteuning dat nodig is om bewoners te helpen bij het verduurzamingsproces. Een goed werkende ondersteuningstructuur zorgt ervoor dat bewoner, gemeente en marktpartij dit ervaren alsof er een bondgenoot is in het verduurzamingsproces. 

Toolbox met handleiding

De werkwijze is uitgerust met een toolbox wat een verzameling van tools is die je kunt inzetten in je lokale ondersteuningsstructuur, bijgevoegd met een handleiding die uitlegt hoe de toolbox kan worden gebruikt en dient te worden afgestemd binnen je lokale ondersteuningsstructuur.