Wat is de Doetank? 

De Doetank is een kennis- en leertraject dat onderzoekt hoe bewoners ondersteund kunnen worden in hun verduurzamingsproces door nationale en lokale overheden. Na drie jaar praktijkgericht onderzoek is er een werkwijze ontwikkeld die door nationale en lokale overheden gebruikt kan worden om een ondersteuningsstructuur te organiseren. 

De Doetank werkwijze helpt gemeenteambtenaren, maar ook andere lokale partijen om stapsgewijs, via een gemeenschappelijke taal, bewoners te ondersteunen in het verduurzamen van zijn/haar huis. 

Hoe werkt het?

De DoeTank werkwijze is geen blauwdruk. Hoe jouw ondersteuningstructuur eruit ziet hangt namelijk af van actieve lokale partijen die een rol kunnen spelen in de ondersteuning, wat er al aan processen zijn binnen de gemeente en waar de focus op ligt binnen jouw gemeente. 

De werkwijze is gebaseerd op een klantreis met verschillende fasen. 

Een uitgebreidere uitleg staat onder het kopje werkwijze.

Voor wie is het?

De DoeTank werkwijze helpt lokale overheden bij hun regierol in de verduurzaming van huizen. Het biedt houvast en een gemeenschappelijke taal om gestructureerd bewoners te helpen bij hun verduurzamingsproces, alsook de lokale ondersteuningsstructuur te organiseren. 

Ben je geinteresseerd en wil je aan de slag? Bekijk dan hier de verschillende tools die zijn ontwikkeld die gebruikt kunnen worden het ontzorgen van de bewoner bij zijn/haar verduurzamingsproces en het organiseren van jouw lokale ondersteuningsstructuur. 

Of neem contact met ons via het contactformulier